(Com)motie in Drechtraad over WMO-bijdrage

08 november 2018 13:12

In de vergadering van de Drechtraad van afgelopen dinsdag is geërgerd gereageerd op een wijziging in de eigen bijdrage voor hulp via de WMO. Een motie hierover was het gevolg.

De raad moet met tegenzin de eigen bijdrage voor hulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verhogen, omdat de kosten de laatste jaren sterk oplopen. Dat geldt voor minima zowel als voor meer welgestelden.

Tegelijkertijd neemt de regering een nieuwe maatregel over dit onderwerp.

Tot nu toe (vanaf begin 2017) betaalden meerpersoonshuishoudens beneden de AOW-leeftijd met een inkomen tot €35.000 geen eigen bijdrage, daarboven was deze inkomensafhankelijk.

In de nieuwe maatregel vervalt deze inkomensgrens en geldt de vrijstelling voor alle meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd. Eénoudergezinnen (minderjarige kinderen tellen niet mee) betalen de eigen bijdrage wel. Bovendien betalen ook alleenstaanden een bijdrage, maar samenwonenden weer niet.

De leden van de raad vonden deze situatie onaanvaardbaar.

Gemeenten, die de wet sinds 2015 moeten uitvoeren, mogen eigenlijk nauwelijks onderscheid maken tussen de verschillende groepen, maar de landelijke overheid doet dat wel. En de gemeenten moeten de kosten van de maatregel betalen.

Deze bezwaren zijn samengevat in een motie. Daarbij wordt de portefeuillehouder, Pieter Paans, opgedragen in Den Haag protest aan te tekenen tegen deze maatregel. De motie werd door alle partijen ondertekend, met uitzondering van de VVD.

De Drechtraad besloot wel met grote meerderheid, dat niemand een bijdrage hoeft te betalen voor dagbesteding, aanpassing van de woning voor kinderen en individuele begeleiding.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)