Aanvragen parkeerregulering simpeler

Bewoners die voor hun wijk parkeerregulering willen aanvragen weten nu precies aan welke criteria hun aanvraag moet voldoen. De gemeenteraad wijst vooraf gebieden aan waar dat kan, aansluitend aan bestaande parkeerregulering.

Omdat er, ook in de binnenstad, meer gebouwd gaat worden wil de gemeente hiermee het ‘waterbed-effect’ bestrijden. Gebieden net buiten de betaalde parkeerzones ondervinden daardoor vaak grote parkeeroverlast.
Met de aanwijzing van deze gebieden wil het college de besluitvorming aanmerkelijk versnellen, zodat alerter kan worden gereageerd op nieuwe situaties.

Een aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Tenminste 50 verschillende adressen in een gebied moeten met een handtekening de invoering van parkeerregulering in hun buurt steunen;
  • Het beoogde gebied sluit aan bij bestaand reguleringsgebied, heeft minimaal 150 parkeerplaatsen en is logisch af te bakenen;
  • De bezettingsgraad is minstens 85%.

Voordat over instelling wordt beslist worden bewoners per brief geïnformeerd en wordt er een bijeenkomst georganiseerd. Als blijkt dat er op de bijeenkomst een ander beeld ontstaat dan op grond van de aanvraag wordt verwacht, dan wordt daar bij de besluitvorming rekening mee gehouden.

www.youtube.com/watch?v=GJXZ-6zho8c

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)