Albert Schweitzer geeft chemo’s thuis

Chemotherapie aan huis. Dat kan sinds kort bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis.

"We willen patiënten die door hun ziekte toch al zwakker zijn of pijn hebben, niet extra belasten", vertelt afdelingshoofd Claudia Jonker van het Transmuraal Team van het Albert Schweitzer ziekenhuis dat uit 17 mensen bestaat en dagelijkse rondes langs patiënten maken. Hierdoor kunnen patiënten vaak eerder naar huis of ze hoeven helemaal niet te worden opgenomen.

"De eerste kuur vindt daarom altijd plaats in het ziekenhuis. Als de patiënt het middel dan goed verdraagt, kunnen we de toediening verplaatsen naar huis. Alleen transmuraal verpleegkundigen met extra kennis van de oncologische patiënt geven deze injecties."

De verwachting is dat in de toekomst ook middelen tegen kanker die per infuus moeten worden toegediend, thuis gegeven kunnen worden. De verpleegkundige blijft dan langer.

Het thuis toedienen van chemotherapie is een van de tientallen zorgvernieuwingsinitiatieven binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis die worden aangeduid met de term 'Zorg van Waarde'. Het ziekenhuis verstaat daaronder: de kwaliteit van zorg voor de patiënt verder verbeteren, veelal tegen lagere kosten. Dit wordt bereikt door de juiste zorg te bieden op de juiste plek: in het ziekenhuis, bij een andere zorgorganisatie of thuis bij de patiënt.

Leuk artikel?
Deel met anderen:
© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)