Burgemeester Kolff op pad langs Hollandse steden (UPDATE)

16 mei 2018 09:25

Burgemeester Kolff en zijn collega Verhoeve van Oudewater gaan vandaag samen op pad. Ze bezoeken de steden die van 19 tot en met 23 juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. 

Met de bliksembezoeken die vandaag worden afgelegd wil Kolff aandacht vragen voor tolerantie en verdraagzaamheid. Hij neemt een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572 mee. Die zullen de burgemeesters die hij bezoekt ondertekenen. Eerder werd dat al gedaan door Koning Willem-Alexander, die in 2015 Dordecht bezocht en het nieuwe Hof van Holland opende. Hoe zat het ook al weer? 

De Eerste Vrije Statenvergadering is een belangrijke gebeurtenis in de
Nederlandse geschiedenis, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Willem van
Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in
de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12
steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de
vergadering wilde Oranje meer steun en financiering krijgen voor zijn
vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn
functie van stadhouder van Holland. Ook werd tijdens de vergadering de
door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend.

De vergadering wordt gezien als een eerste stap op weg naar een
onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een vroege
voorloper van het huidige Nederland. De Staten van Holland vergaderden
bovendien over een tolerantere houding ten opzichte van andere geloven,
en legde zo een basis voor de hedendaagse vrijheid van geweten en
geloof.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)