College presenteert kadernota

Het college van burgemeester en wethouders heeft vrijdagmiddag de nieuwe kadernota gepresenteerd. Hierin wordt in hoofdlijnen het beleid voor het komende jaar aangegeven.

We vroegen de verschillende wethouders wat voor hen het belangrijkste is in de kadernota.

Wethouder Peter Heijkoop van Werk & Inkomen en Zorg & Welzijn vertelde fors te investeren in het armoedeprogramma. ”En via de onderwijsvisie gaan we werken aan gelijke kansen voor kinderen. In de toekomst blijven we daar geld voor vrijmaken.”

Wethouder Rik van den Linden van Jeugd & Gezondheid en Energie & Milieu vindt bereikbaarheid het belangrijkst. ”Zowel met fiets al OV en parkeren. Op Jeugd is belangrijk dat we voldoende capaciteit hebben in de sociale wijkteams. Ook sociaal mariniers, goede zorg en duurzaamheid en energie. Over een paar jaar willen we een kwart van onze energie duurzaam opwekken.”

Wethouder Rinette Reynvaan van Ruimtelijke Ordening en Cultuur & Toerisme vond de groei erg belangrijk. ”Dus bouwen van huizen en alles wat daarbij hoort. In de kadernota nieuw cultuurbeleid wat we invulling gaan geven samen met de stad en de mijlpaal 2020 – 100 jaar stadsrechten – waarin we feesten gaan houden, niet alleen in het centrum, maar ook in de omliggende wijken.

Wethouder Maarten Burggraaf van Economie, Financiën en Evenementen vindt vooral banen van belang: ”Vierduizend erbij in deze periode. Dat moeten vooral bedrijven doen en wij zorgen dat ze een goed vestigingsklimaat hebben. Dus ik vind het heel goed dat we het MKB-katalysatorfonds verlengen en daarbij innovaties stimuleren en dat we voor de aanpak van een MKB-vriendelijke gemeente geld gereserveerd hebben om daar ook echt slagen in te maken.”

Tot slot heeft wethouder Marco Stam van Sport, Wonen en Openbare Ruimte twee belangrijke onderdelen. “Dat we inzetten op de groei die we voorstaan en als ik specifiek kijk naar mijn portefeuille is dat het heel belangrijk is dat we op de goede weg zijn, We investeren in sport en groen, dus ik denk dat dat de belangrijkste ontwikkelingen zijn.”

www.youtube.com/watch?v=QpFkh5D34ac

Leuk artikel?
Deel met anderen:
© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)