Discussie over grenswaarden PFOA

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) past haar advies over de gezondheidskundige grenswaarden voor de inname van PFOA niet aan. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA heeft hiervoor nieuwe voorlopige normen vastgesteld die ca. 15 maal zo laag zijn als de grenswaarde die het RIVM in 2016 heeft vastgesteld.

De normen van het RIVM werden toen vastgesteld om het ministerie van Volksgezondheid te kunnen adviseren over de risico’s van de PFOA-lozingen van Dupont/Chemours.

Het RIVM heeft vraagtekens bij de wetenschappelijke onderbouwing van de conclusies van de EFSA. Ook de Deense en Duitse instituten hebben een verschil van mening met de EFSA over de methoden die bij de vaststelling zijn gehanteerd. Het gebruik van epidemiologisch onderzoek is waardevol, maar over de interpretatie daarvan verschillen de meningen. De voor de afleiding van de grenswaarden gebruikte artikelen zouden daarvoor onvoldoende gegevens bieden. Ook de toegepaste methoden voor data-analyse roepen vragen op.

Het is uitzonderlijk dat het RIVM de door EFSA voorgestelde grenswaarden niet volgt. Het instituut wacht de bevindingen over andere perfluorverbindingen en de evaluatie van de voorlopige waarden af.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)