Het Links Manifest

12 maart 2018 14:40

De drie linkse partijen in Dordrecht hebben besloten na de gemeenteraadsverkiezingen samen op te trekken. Daarom hebben ze hun overeenkomsten vastgelegd in een Links Manifest.

Daarin pleiten zij voor een stad met diversiteit, maar waar iedereen kan meedoen. Zij willen een stad waar arbeid en inkomen eerlijk zijn verdeeld en waar wonen en zorg beschikbaar én betaalbaar zijn in schone en veilige wijken. Ook moet er meer aandacht komen voor groen en de circulaire economie.

Zij benadrukken intussen wel dat er ook verschillen zijn en blijven tussen de drie partijen. Dat kan ook als een kracht worden ervaren daar waar ze elkaar op punten kunnen aanvullen.

Inge Stevens van de PvdA zegt daarover: “GroenLinks zet van oudsher meer in op duurzaamheid. Dat wordt ook steeds belangrijker, maar de kosten daarvan moeten ook in de gaten worden gehouden. Wij willen wat meer goede relaties houden met ondernemers die voor werk zorgen, maar de SP is wat activistischer. Dat geeft ons een beter beeld van de ideeën van de burgers.

GroenLinks, bij monde van Kitty Krüger, vindt dat de politiek in de raad inmiddels al heel erg versnipperd is en denkt dat dat alleen nog maar erger wordt. Verder wijst ze er op dat alle drie partijen goede contacten onderhouden met de landelijke fracties. Dat kan in dossiers als dat van de intercityverbinding heel nuttig zijn.

Namens de SP vertelt Ineke Jager dat ze veel overeenkomsten ziet in de uitgangspunten van haar partij en de PvdA, maar dat het stemgedrag in de afgelopen jaren soms wel anders was. Ze hoopt nu de standpunten wat beter op elkaar te kunnen afstemmen en op die manier een grotere linkse invloed op het beleid te kunnen uitoefenen.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2018 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)