Nieuwe vergunning Chemours onderweg

Rijkswaterstaat komt begin mei met een ontwerpvergunning voor de directe lozing van Gen-X en PFOA op het oppervlaktewater van de Nieuwe Merwede.
Dat schrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, aan de Tweede Kamer.

Rijkswaterstaat komt begin mei met een ontwerpvergunning voor de directe lozing van Gen-X en PFOA op het oppervlaktewater van de Nieuwe Merwede. Dat schrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, aan de Tweede Kamer.
Onder deze vergunning mag Chemours maximaal 5 kilo Gen-X en 2 kilo PFOA per jaar in afvalwater lozen.

In 2017 werd bekend dat er directe lozing van Gen-X op het oppervlaktewater plaats vond. Dat bleek uiteindelijk afkomstig van neerslag vanuit de lucht en afspoeling door regenwater.
Rijkswaterstaat droeg daarna Chemours op hiervoor alsnog een vergunning aan te vragen. Door deze te combineren met een vergunning voor de lozing van PFOA is controle gemakkelijker.

De lozing wordt getoetst aan de hand van de normendatabase van het RIVM. Daaruit moet blijken of er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

De verwachting is dat de verontreiniging door neerslag uit de lucht zal afnemen omdat het bedrijf zelf een aantal maatregelen heeft genomen om emissie te beperken.
Rijkswaterstaat blijft de geloosde hoeveelheid monitoren.

Op deze ontwerpvergunning kan commentaar worden geleverd door belanghebbenden. Daarna wordt een definitieve vergunning opgesteld. Daartegen kan bezwaar en beroep worden aangetekend.

Voor indirecte lozing moet de provincie vergunning verlenen. Die lozing vindt nu plaats via de rioolzuiveringsinstallatie van Dordrecht. De hoeveelheid die mag worden geloosd is via ambtshalve wijzigingen van de vergunning al teruggebracht van 6400 kilo tot 2017 naar 140 kilo per jaar vanaf 2019 en verder naar 20 kilo vanaf 2021. Die vergunning is al onherroepelijk.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)