Open brief aan Qbuzz

06 december 2018 12:58

De raadsfracties van drie partijen sturen vandaag een open brief aan de directie van Qbuzz over de busverbinding met de Essenhof.

D66, GroenLinks en de Verenigde Senioren Partij dringen er daarin op aan om te onderzoeken hoe binnen de dienstregeling een betere bereikbaarheid kan worden gerealiseerd. 


Zij uiten er ook hun verbazing over dat tijdens de bespreking over de concessie niets over dit onderwerp was geregeld. Er was in de raad unaniem een motie ‘Busstop Essenhof’ aangenomen waarin daarom werd gevraagd. 

De partijen leggen er ook de nadruk op, dat de zorgcomplexen in deze omgeving bij een herziening van de dienstregeling ook beter zouden kunnen worden bediend. Een en ander zou in samenwerking met provincie en gemeente uitgevoerd kunnen worden.

De fracties realiseren zich daarbij wel dat een dergelijke aanpak financiële consequenties heeft.

Zoals bekend kan er op dit moment worden gebeld om door een personeelslid bij de bushalte op de Krispijnseweg te worden opgehaald.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)