Revaliderende patiënten krijgen nieuw portaal

Rijndam Revalidatie heeft een nieuw patiëntenportaal gelanceerd. Het nieuwe systeem is op 2 mei als eerste in bedrijf gegaan op de ASZ locatie Dordrecht.

De komende maanden wordt het portaal op de andere 17 locaties geïmplementeerd. Streven is dat eind 2019 alle patiënten gebruik kunnen maken van Mijn Rijndam. Via deze portaal kunnen patiënten altijd en overal hun afspraken bekijken en hebben ze inzage in hun medische gegevens.

Op dit moment is de bestaande oefenportaal van Rijndam nog niet gekoppeld aan de nieuwe portaal. De oefenportaal stelt patiënten in staat om thuis oefeningen te doen. Aangezien deze niet voor alle locaties beschikbaar is, wordt er onderzocht of dit technisch haalbaar is in de toekomst.

Yvonne van Beek is als patiënt bij Rijndam betrokken bij de lancering van de nieuwe portaal. Zij noemt de portaal een persoonlijke revalidatie omgeving. Middels de portaal kan ze zich goed voorbereiden op gesprekken met de arts of behandelaren. Het patiëntenportaal past in de visie van Rijndam om patiënten meer regie te geven in hun revalidatietraject.

De portaal is een goed beveiligde, persoonlijke omgeving die altijd en overal toegankelijk is via internet. Inloggen gebeurt via de website van Rijndam met DigiD en sms-controle of via de DigiD-app. Mijn Rijndam is vooralsnog alleen in gebruik voor de Dordtse ASZ locatie. In de Portaal kunnen gebruikers hun revalidatie doelen, afspraken, uitslagen, metingen en brieven zien.

Rijndam wil patiënten stimuleren hun medische gegevens online te bekijken, daarom maakt Rijndam gebruik van de landelijke DUPP-campagne van de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen. Duppen is een nieuw werkwoord en staat voor Digitale Uitwisseling tussen Patiënt en Professional. Projectleider van Rijndam, van Alphen de Veer, licht toe dat ze de komende jaren gaan werken aan nieuwe functionaliteiten om de service en toegankelijkheid te verbeteren. Meer informatie over het portaal is te vinden op www.rijndam.nl/patiëntenportaal

Leuk artikel?
Deel met anderen:
© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)