Startnotitie Duurzame Stad

Het college van B&W heeft een notitie opgesteld waarin haar ambities voor de energietransitie in Dordrecht van 2019 tot 2022 zijn neergelegd. Iedere eigenaar van een gebouw of woning moet een beeld hebben van de weg naar een aardgasvrije toekomst. Het aantal aansluitingen op het warmtenet moet zijn verdubbeld en er moet 0,4 petajoule aan duurzame elektriciteit worden opgewekt. Deze startnotitie ‘Opgave Duurzame Stad 2019-2022’ wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het warmtenet speelt een belangrijke rol in Dordrecht. Rik van der Linden, wethouder Duurzaamheid, wil bereiken dat er in 2022 zo’n 9000 woningen op het net zijn aangesloten.

Verder wijst hij op het enorme potentieel aan zonne-energie in de stad. Zo’n 46% van de daken zou zeer geschikt zijn voor installatie van zonnepanelen.

Voor de duurzame mobiliteit betekent het dat er een goede laadinfrastructuur moet worden aangelegd en zouden er 1 of 2 vulpunten voor waterstof beschikbaar moeten zijn.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)