Transitievisie Warmte 1.0

14 maart 2019 13:22

De Transitievisie Warmte 1.0 is een verkenning van de alternatieven voor het gebruik van aardgas. Dordrecht wil zich daarmee voorbereiden op een aardgasvrije toekomst. Het is nog geen definitief document.

Samen met andere gemeenten in de Drechtsteden, woningbouwcorporaties, netbeheerder Stedin en HVC zijn per wijk de mogelijkheden geïnventariseerd om opeen of meer van deze alternatieven over te stappen. Het dient als basis voor verdere gesprekken van de gemeente met de wijkbewoners over verduurzaming van hun wijk. Tegelijkertijd is het bedoeld om bedrijven of bewoners die eerder overwegen over te stappen inzicht te geven in de mogelijkheden.

In Dordrecht ligt aansluiting op het warmtenet voor de hand. Maar dat is niet overal mogelijk. Welke maatregelen bewoners zelf al kunnen nemen is te vinden op www.regionaalenergieloket.nl/dordrecht.

De Transitievisie geeft ook een indeling van wijken die voor of na 2030 beginnen met de voorbereidingen voor het aardgasvrij maken van de wijk. Voor Dordrecht is de wijk waarmee begonnen wordt Crabbehof.

De Transitievisie moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2019 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)