Bedreigde dieren gevonden bij het Wantij

07 januari 2020 17:20

We moeten ons niet alleen zorgen maken over de verkeersoverlast als de Wantijbrug over twee weken wordt afgesloten. Bouwplannen in het gebied rondom de rivier kunnen de natuur ook ernstig verstoren.

Vanwege die bouwplannen is er begin 2019 uitgebreid onderzoek gedaan door natuurorganisatie Stichting ANEMOON, naar de planten en dieren die in het gebied leven. Onderzoekers hebben zich vooral gericht op soorten die niet eerder bestudeerd waren.

In totaal werden bijna 400 soorten planten gevonden en tientallen soorten slakken, broedvogels, libellen, sprinkhanen en vlinders. Onder deze soorten bevinden zich 14 soorten van de Rode Lijst, waarop bedreigde dieren en planten staan. Meest bijzonder is de Getijdeslak. Het weekdier kwam eerst ook nog in de Biesbosch voor, maar door het afnemen van de getijdenverschillen is het beestje daar zo goed als verdwenen.

De onderzoekers vonden ook de platte zwanenmossel. Ook dit dier staat op de Rode lijst. En de Rivierrombout, een libelle die officieel beschermd is volgens de Europese Habitatrichtlijn.

Alle onderzoeksresultaten zijn overgedragen aan Stichting Het Wantij, die op haar beurt ze weer naar Rijkswaterstaat heeft gestuurd. Er worden al maatregelen genomen om de oorspronkelijke oevers te behouden en er zo voor te zorgen dat bijzondere soorten niet verdwijnen.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2020 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)