Bijstandsuitkeringen Drechtsteden drastisch omlaag

26 juli 2019 15:07

Dit jaar is het aantal bijstandsuitkeringen met 3% gedaald in de Drechtsteden.
Dit blijkt uit een brede proef van een groot aantal gemeenten. Deze daling is begin 2017 ingezet en zet gestaag door. Een daling die fors verschilt van de 0,5% in vergelijkbare regio’s.

In de Drechtsteden zijn nu 6.300 huishoudens afhankelijk van een bijstandsuitkering. In totaal zijn tot juli 2019 900 gezinnen uitgestroomd uit de bijstand. 740 inwoners stroomden in de bijstand. In de Drechtsteden zijn daarmee 166 huishoudens minder afhankelijk van een bijstandsuitkering. Wethouder, Peter Heijkoop: ‘De mensen die nu in de bijstand zitten hebben stevige ondersteuning nodig om aan het werk te gaan en hun leven weer op de rit te krijgen. We zetten volop in op specifieke groepen zoals kwetsbare jongeren, jonge moeders, dak- en thuislozen, 50-plussers en stadshouders. Het zijn intensieve en kostbare trajecten. Mooi om te zien dat de aanpak werkt’.

Om inwoners te ondersteunen op hun weg naar een betaalde baan werkt de Sociale Dienst Drechtsteden nauw samen met partners als onderwijs en werkgevers. In de Drechtsteden zijn in totaal 170 sociaal werkgevers. ‘Het zou een mooie ontwikkeling zijn als dat er meer worden om kwetsbare inwoners een kans te geven om aan de slag te gaan’, vult wethouder Heijkoop aan.

De Drechtsteden besteden veel aandacht aan groepen die een verhoogd risico lopen om in de bijstand te belanden. Zoals inwoners die aan het einde van hun WW-periode staan en kwetsbare jongeren zonder uitkering. Dit jaar is de Sociale Diens Drechtsteden samen met Drechtwerk gestart met PERSPCT, een aanpak waarbij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vaardigheden ontwikkelen om weer aan de slag te kunnen. Zo worden ze in samenwerking met werkgevers voorbereid op een nieuwe baan.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2021 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)