Boekenmarkt stond in teken van Dordtse Synode

01 juli 2018 16:11

De Dordtse Synode, dit jaar 400 jaar geleden gehouden, was het thema van de Dordtse Boekenmarkt 2018.

Een internationale kerkvergadering met de bedoeling om de kerkelijke verschillen in die tijd te beslechten, een strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten, tussen rekkelijken en preciezen. Daarnaast bleek Prins Maurits ook nog een politiek belang te hebben. Johan van Oldenbarneveldt is er, volgens sommigen, het bekendste slachtoffer van geworden. De Dordtse Boekenmarkt blijft daar wijselijk buiten. Later in 2018 en begin 2019 zal daar in het kader van de grote manifestatie “Ode aan de Synode” ongetwijfeld veel deskundige aandacht aan worden besteed. De Dordtse Boekenmarkt richt zich op een van de belangrijke besluiten van de synode, namelijk die tot het vertalen van het Oude en Nieuwe Testament vanuit het Hebreeuws en het Grieks in één Nederlandse taal: de Statenvertaling, vernoemd naar de financier van dit bijna twintig jaar kostende project. In 1637 verscheen in Leiden de eerste druk.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2021 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)