De Vrije Tuinder mag jaar langer aan de Reeweg-Zuid blijven

Het gemeentebestuur heeft vereniging De Vrije Tuinder toegezegd dat ze het terrein aan de Reeweg-Zuid nog tot en met 31 december 2020 kunnen gebruiken. De verhuizing van het terrein naar de Domela Nieuwenhuisweg is wat het gemeentebestuur betreft te duur en gaat dus niet door.

Volgens de laatste berekening lopen de kosten op tot tussen de 488.000 en 653.000 euro: veel meer dan het maximum bedrag van 260.000 euro die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor de verhuizing.

“Dit bedrag is zo hoog, dat het de mening van het college versterkt: het is maatschappelijk niet verantwoord voor zo’n beperkt aantal leden zoveel kosten te maken”, vertelt wethouder Marco Stam. “De Vrije Tuinder kan, net als de bijenvereniging, wel een jaar langer blijven. Ik hoop dat ze in die periode een goed alternatief vinden, daar wil ik de vereniging graag bij helpen.”

Het terrein aan de Reeweg-Zuid is aangewezen als bouwlocatie voor vrije kavels. Al geruimte tijd is de gemeente met De Vrije Tuinder in gesprek over de verhuizing naar de Domela Nieuwenhuisweg, maar daar wordt dus voorlopig, vanwege de hoge kosten, van afgezien.

Leuk artikel?
Deel met anderen:
© 2020 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)