Extra inzet handhaving om uitkeringsfraude op te sporen

21 februari 2020 15:04

De Drechtsteden zijn in 2019 gestart met extra inzet op handhaving om uitkeringsfraude op te sporen. Ook in 2020 gaat deze inzet door. We verwachten hierdoor enige tientallen uitkeringen extra te beëindigen, bovenop het reguliere resultaat. De Drechtraad heeft in de begroting van 2019 en 2020 middelen beschikbaar gesteld voor intensivering van handhaving en is deze week geïnformeerd over de voortgang.


Volgens Regionaal Portefeuillehouder Peter Heijkoop moeten de sociale voorzieningen terecht komen bij de mensen die het nodig hebben. "Helaas zijn er mensen die misbruik maken van deze voorziening. Het gaat om gemeenschapsgeld, daar moeten we zorgvuldig mee om gaan. Daarom zetten we extra in op handhaving om duidelijk te maken dat we fraude niet accepteren." 

Woningcorporaties, politie, UWV, Belastingdienst, Sociale Dienst Drechtsteden en de gemeente Dordrecht werken nauw samen in een pilot handhavingsproject in de regio. Ze zijn gestart in Oud Krispijn; daarna volgen andere wijken. In dit project pakken deze partijen uitkeringsfraude en alle daarmee samenhangende problemen in leefbaarheid in de wijk aan. 

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2020 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)