Gemeente wil bouwen in Amstelwijck en Gezondheidspark, maar gevolgen voor gezondheid bewoners nog onduidelijk

Als de gemeente de bouwplannen in Amstelwijck en Gezondheidspark West wil doorzetten, dan zal er eerst beter onderzocht moeten worden wat de milieueffecten voor bewoners zijn. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage naar aanleiding van het opgestelde onderzoeksrapport.

Als het aan de gemeente ligt, dan komen er 800 nieuwe woningen in Amstelwijck en 700 in het Gezondheidspark West. Daarnaast moeten er nog 11.000 m2 aan voorzieningen komen. Maar voordat de gemeente een besluit neemt over de plannen, zijn de milieugevolgen onderzocht. De Commissie beoordeelde dat rapport op verzoek van de gemeente.

Volgens de Commissie beschrijft het rapport goed wat het effect is van de woonwijken op de omgeving. Maar is de leefkwaliteit in de wijken nog onvoldoende in beeld. De effecten van de bouwplannen op lucht, geluid en externe veiligheid moeten daarom samen worden bekeken en op hun gezondheidseffecten worden beoordeeld.

Met de uitkomsten van dat onderzoek zou duidelijk worden welke maatregelen er mogelijk zijn om de overlast voor bewoners te verminderen.

Leuk artikel?
Deel met anderen:
© 2021 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)