Gemeenten willen duidelijkheid over klimaatakkoord

Gemeenten willen weten wat de randvoorwaarden zijn waaronder hun taken in het klimaatakkoord moeten worden uitgevoerd. Zwijndrecht en Delft hebben, mede namens de Drechtsteden en tientallen andere gemeenten, hiervoor aandacht gevraagd. Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten neemt hun motie over.

Gemeenten krijgen een cruciale rol bij de uitvoering van het klimaatakkoord. Maar de randvoorwaarden waaronder dat moet gebeuren zijn nog verre van duidelijk. Zo is er nog onzekerheid over de bevoegdheden en financiële middelen en is de verdeling van verantwoordelijkheden nog niet helder.

Daarnaast zijn er nog veel onduidelijkheden over de kosten en hoe en door wie die moeten worden betaald.

De regio Drechtsteden is één van de 30 regio’s die uiterlijk een halfjaar na vaststelling van het klimaatakkoord een regionale energiestrategie moeten opstellen.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2022 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)