GroenLinks start meldpunt voor problemen thuisonderwijs Dordrecht

13 januari 2021 15:54

De Dordtse GroenLinks-fractie heeft na de vele berichten over problemen in het thuisonderwijs een meldpunt opgezet. Veel Dordtse ouders ervaren problemen met schoolgaande kinderen die nu noodgedwongen thuis les krijgen.

De fractie heeft in de commissievergadering van vorige week aan wethouder Heijkoop gevraagd of er zo’n meldpunt bestond. Dat was niet het geval, en dus is er door GroenLinks een speciaal emailadres geopend voor ouders en leerkrachten. Zij kunnen daar terecht met vragen, problemen en opmerkingen rondom het thuis lesgeven van kinderen en hoe zij dat het beste kunnen aanpakken.

GroenLinks zal vervolgens deze meldingen monitoren en deze doorspelen naar de wethouder. Hij gaf aan open te staan voor signalen uit de stad en in gesprek te willen met wie daar behoefte aan heeft. Zo klagen ouders over de stress die zij ervaren van lastige huiswerkopdrachten en het combineren van werk en thuisonderwijs. Ook gaat het online lesgeven niet op alle basisscholen even goed.
Wie gebruik wil maken van het meldpunt kan mailen naar hulp@thuisschoolzorgen.nl.


Foto: Jordy Nijenhuis

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2021 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)