Meer gebieden met parkeervergunning?

Er is een nieuw voorstel van het college van B&W over parkeren, dat in de gemeenteraad moet worden besproken. Daarin vraagt het college o.a. aan de raad om alvast gebieden aan te wijzen waar in de toekomst parkeervergunningen kunnen worden ingevoerd.

De parkeerdruk in de omgeving van vergunninggebieden groeit. Daarom wil de gemeente snel kunnen reageren als bewoners van een wijk om invoering van vergunningen vragen. Zo’n aanvraag moet dan wel aan de regels voldoen en dat betekent dat er genoeg draagvlak voor moet zijn. Daarom moeten er onder de aanvraag minstens zoveel handtekeningen staan als overeenkomt met een derde van het aantal parkeerplaatsen. Dus als het over 150 parkeerplaatsen gaat moeten er minstens 50 bewoners tekenen.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2020 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)