Dordrecht, Netherlands

Dordrecht: verplicht informatie openbaar maken

De gemeente Dordrecht maakt op officieel verzoek al zijn informatie openbaar, maar doet dat niet aan iedereen. Het voert daarmee de Wet Openbaarheid Bestuur ten dele uit. Dit blijkt uit een onderzoek gedaan onder 93 gemeentes, provincies en waterschappen. De schrijvers van het rapport geven daarmee Dordrecht een voldoende, maar geven wel aan dat het beter kan.
Ruud Elmendorp | 27 september 2022 12:20 | Aangepast op 27 september 2022 12:20
Mensen die van een overheid informatie willen hebben die niet openbaar is, kunnen een verzoek indienen om dit wel bekend te maken. Dat kon tot mei 2022 via de Wob: Wet openbaarheid van bestuur. Vanaf 1 mei heet de Wet open overheid (Woo).

In Dordrecht wordt zo’n 95 keer per jaar een verzoek ingediend. Met de overgang naar de Woo heeft de Dordtse Rekenkamercommissie laten onderzoeken wat er nog beter kan. Hiervoor zijn tien Dordtse Wob-verzoeken en de uitkomsten bekeken.

De onderzoekers concluderen dat de indieners vrijwel altijd binnen de wettelijke termijn antwoord krijgen. Tussen 2018 en 2020 is vier keer (1 tot 3 procent) bezwaar gemaakt tegen een besluit op een Wob-verzoek. De commissie bezwaarschriften krijgt in Dordrecht toegang tot de volledige informatie waarover het Wob-verzoek gaat.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de informatie die iemand heeft opgevraagd, nu nog niet toegankelijk is voor andere personen. De gemeente moet dit wel actief op haar website bekendmaken. Op termijn moeten ook het verzoek en de beslissing hierop openbaar worden volgens de nieuwe wet. Het college van burgemeester en wethouders geven aan dit via een wettelijk verplicht platform vanaf eind 2022 te gaan doen.

Ook het indienen van een verzoek moet makkelijker, stellen de onderzoekers. Dat kan op meerdere manieren: per e-mail, brief en mondeling en het algemene contactformulier. Maar niet alle mogelijkheden zijn nu te vinden op de websitepagina over de Wob/Woo.
Om de toepassing van de Woo soepel te laten verlopen, moet bovendien de interne handleiding worden aangepast. Iedereen moet voortaan bij een vast contactpersoon terechtkunnen met vragen over de wet. B en W nemen deze aanbeveling over.

Lees ook

ASZ: Half miljoen oude patiëntdocumenten zijn per ongeluk te vroeg verwijderd

Van circa 212.000 patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn onbedoeld één of meer oude ...

Opvang Oekraïnse vluchtelingen ‘op schema’: ruim 1000 opvangplekken gerealiseerd

In de regio Zuid-Holland Zuid zijn inmiddels ruim 1000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïn...

Zo gaan Dordtse scholen Oekraïense kinderen en jongeren helpen

Dordtse scholen zijn druk bezig om Oekraïense kinderen en jongeren onderwijs te kunnen bieden in de...

De kunstkerk opent met expositie van Anouk Kruithof

Dordrecht heeft er weer een mooie bezienswaardigheid bij. De kerk aan de Museumstraat is in een nieu...

Rapper Willie Wartaal gaat met Dordtenaren in gesprek over diversiteit

Dordtenaren gaan op woensdag 6 april onder leiding van host Willie Wartaal met elkaar in gesprek ove...

Festival Gluren bij de Buren zoekt deelnemers

Wie wel eens naar ‘Struinen in de Tuinen’ is geweest, moet even schakelen: het festival is namel...