De lokale omroep van Dordrecht

RTV Dordrecht is de lokale omroeporganisatie in de gemeente Dordrecht. RTV Dordrecht verzorgt lokale programma’s en informatie op televisie (TV Dordrecht), radio (Drechtstad FM) en online media (website, app, Facebook, YouTube, twitter en Instagram). TV Dordrecht is digitaal bij Ziggo te vinden op kanaal 36, bij KPN op kanaal 1383 en bij Vodafone op kanaal 720; Drechtstad FM is via de ether te beluisteren op 95.7 FM, via de kabel op 105.9 FM; digitaal zit het radiostation bij KPN op 1083, bij Ziggo op 915 en het is ook online te beluisteren.

Organisatie

De dagelijkse leiding van de omroep is in handen van de directeur-hoofdredacteur, ondersteund door een office manager. RTV Dordrecht werkt met een centrale nieuwsredactie waar content geproduceerd en gemaakt wordt voor alle kanalen (online, televisie en radio). De centrale redactie wordt iedere werkdag bezet door een eindredacteur, een verslaggever, 1 of 2 redacteuren, een cameraman en verschillende stagiairs (voor redactioneel en camera-werk). De organisatie bestaat verder uit een eindredacteur speciale producties en een omvangrijke groep vrijwillige medewerkers. Drechtstad FM draait volledig op de inzet van vrijwilligers.

Bestuur

De stichting RTV Dordrecht heeft sinds 1 januari 2021 een Raad van Toezicht met drie leden:
-Piet Hoogendoorn - voorzitter
-René Portielje - algemeen lid
-Bert van de Burgt - algemeen lid

Medewerkers

Er werken ongeveer veertig personen bij RTV Dordrecht. Een kleine staf betaalde krachten, een aantal freelancers, stagiairs en een grote groep vrijwilligers. De belangrijkste functies en personen:
-Ton van Wijngaarden – directeur-hoofdredacteur
-Evelyne Muller – office manager
-... vacature – eindredacteur nieuws
-Marjolein Vos – eindredacteur speciale producties
-Fokko van der Straaten – eerste cameraman

-Jan Middelkoop – coördinator ict, faciliteiten en techniek

PBO

RTV Dordrecht heeft net als de andere lokale omroepen in Nederland een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO bestaat uit mensen die actief zijn binnen de Dordtse samenleving en bijzondere aandacht hebben voor een bepaald facet van of een bepaalde stroming in die samenleving. De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren, bedrijfsleven, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, natuur en milieu, educatie, (jeugd)zorg, godsdienstige en geestelijke stromingen, landbouw en allochtonen.

Leuk artikel?
Deel met anderen:
© 2021 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)