Rapport Rekenkamercommissie over externe inhuur gemeente

16 november 2017 13:25

De Rekenkamercommissie van de gemeenteraad heeft vandaag een rapport uitgebracht, waarin de praktijk van het extern inhuren van personeel is doorgelicht. De conclusies zijn zorgelijk.

De Rekenkamer heeft vorig jaar aan het bewonerspanel Dordrecht gevraagd welke onderwerpen zij zou moeten onderzoeken. Met 29% kwam deze kwestie prominent naar voren. De Kamer heeft de periode van 2013 tot 2016 bekeken.
In het hoofdstuk conclusies van de Beleidsnota zijn de alinea’s achtereenvolgens:

  • Geen zicht op aard en omvang externe inhuur
  • Geen grip op externe inhuur
  • Geen gemeentelijk kader, geen beleidskader
  • Consequenties opgavengestuurd werken voor externe inhuur onvoldoende doordacht

In de praktijk blijkt volgens de gemeente dat afdelingsmanagers een grote mate van vrijheid hebben bij het bepalen hoe en door wie een bepaalde opgave wordt opgelost. Zolang het maar binnen het afdelingsbudget past. Dat is de voornaamste reden dat er geen overzicht is. In de periode die is onderzocht zijn de kosten van externe inhuur gestegen van 7,6 miljoen in 2013 naar 12,3 miljoen in 2016. Ook het verschil tussen wat aan uitgaven was gepland en wat daadwerkelijk is uitgegeven is opgelopen tot 7,2 miljoen in 2016.
De Kamer beveelt het college aan om te zorgen voor een actueel en volledig overzicht van de externe inhuur en om een beleidskader te ontwikkelen waarin wordt aangegeven waarvoor en onder welke voorwaarden externe inhuur kan plaatsvinden.
In de reactie op het rapport wijst het college op het belang van “flexibiliteit en wendbaarheid voor de lerende organisatie waarop het college inzet”.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2020 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)