Werk aansluiting A15-N3 begint

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de vernieuwde aansluiting van de N3 op de A15 zijn begonnen. Daarmee moet de doorstroming worden verbeterd. De drie carpoollocaties die nu naast de N214 liggen zijn nodig voor de werkzaamheden, dus die worden voorlopig verplaatst.

Er komen aanpasingen aan de toe- en afritten om meer verkeer te kunnen verwerken en de rotonde in de N214 wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten.

Voorlopig worden de drie carpoolterreinen vervangen door een locatie aan de Veerweg met 120 plaatsen. Uiteindelijk wordt de definitieve plaats een groot terrein aan de Parallelweg met 160 plaatsen.

Niet alleen de carpoollocaties moeten wijken voor de werkzaamheden, ook moeten er populieren worden gekapt om ruimte te meken. Vleermuizen maken voor hun navigatie gebruik van deze bomen als oriëntatiepunt. Daarom wordt met het kappen gewacht tot eind november, als de vleermuizen op hun winterverblijf zijn aangekomen. In het voorjaar, bij hun terugkeer, worden schermen geplaatst met datzelfde doel.
Voor de verwijderde bomen worden nieuwe geplant.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2020 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)