Dordrecht, Netherlands

Bewoners overwegend kritisch over ambitie om windenergie op te wekken in de regio

De plannen van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem over het plaatsen van grote windturbines in de Alblasserwaard, zijn slecht ontvangen door de inwoners. Dat blijkt uit een door de gemeenten uitgezette vragenlijst. De grootste pijnpunten: de overlast van de windturbines, de schade die ze toebrengen aan het polderlandschap en de impact op natuur en erfgoed.
Redactie RTV Dordrecht | RTV Papendrecht | 24 mei 2024 08:00 | Aangepast op 23 mei 2024 20:11
Bijna de helft van de deelnemers geeft aan dat het advies van inwoners zwaarder moet wegen dan het advies van experts. En dat is opvallend, want zo’n resultaat is nog niet eerder vertoond in de 70 eerdere raadplegingen in Nederland. Normaal gesproken vindt 20 tot 30 procent van de deelnemers dat het advies van inwoners zwaarder moet wegen dan het advies van experts. In het geval van de windturbines vinden veel bewoners waarschijnlijk dat zij beter kunnen oordelen over de gevolgen voor hun woonomgeving dan externe experts.

Zoeklocatie J
Voor veel inwoners van Papendrecht is zoeklocatie J de belangrijkste. Deze locatie, vlak bij de A15 bij Papendrecht, is een van de plekken waarover veel deelnemers zich zorgen maken. Onder andere over de overlast voor omwonenden. Een deelnemer liet bijvoorbeeld weten: “Ik denk dat deze plek te dicht bij een grote woonwijk ligt met alle gevolgen van dien.”

Verder werd bij locatie J verwezen naar de negatieve invloed op cultureel erfgoed. Zichtlijnen vanaf het werelderfgoed bij Kinderdijk waren hierbij voor een aantal mensen een probleem. Wat betreft de invloed op het landschapsbeeld waren er minder aanmerkingen bij locatie J. Een deelnemer merkte op: “Dit vind ik de minst slechte plek van de zes opties. Door het Alblasserbos zijn de windmolens minder pontificaal aanwezig en bovendien zijn er minder dorpen die hier zicht op hebben.”

Bijna 60 procent van de direct omwonenden steunt het doel om in 2030 15 procent van de energie duurzaam op te wekken in de Alblasserwaard. Deelnemers die vinden dat er meer dan 15 procent duurzaam moet worden opgewekt, noemen met name dat het huidige doel niet genoeg is om klimaatverandering tegen te gaan. Daar staat tegenover dat 35 procent van de direct omwonenden aangeeft het niet eens te zijn met dit doel. De meest genoemde reden is dat windmolens op zichzelf niet duurzaam zijn omdat de materialen van de windmolens niet hergebruikt kunnen worden. Ook vindt men dat windmolens overlast en horizonvervuiling veroorzaken.

Ruim 60 procent van de ondervraagden vindt dat windturbines in 2030 niet meer dan ruim 7 procent van de energie moeten opwekken. Ongeveer 30 procent vindt dat dit aandeel 15 procent of meer moet zijn.

Hoe nu verder?
De eerste stap in de besluitvorming is de gezamenlijke beeldvormende avond voor de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden op woensdagavond 5 juni. Belangstellenden kunnen hier inspreken op de zogenaamde ‘zeepkist’.

In de tweede stap van de besluitvorming wordt de uitkomst van de windverkenning en het raadsvoorstel van de colleges besproken tijdens de gezamenlijke commissievergadering op donderdag 27 juni in Het Bruisend Hart in Hoornaar. De raden van Molenlanden en Gorinchem geven dan hun mening, bepalen hun standpunten en gaan in gesprek met de wethouders.

De laatste stap in de besluitvorming is de gecombineerde raadsvergadering over het voorstel dat ter besluitvorming wordt voorgelegd over uitbreiding van windenergie in Alblasserwaard op dinsdag 9 juli vanaf 19.30 uur in Het Bruisend Hart in Hoornaar.

De Provinciale Staten neemt uiteindelijk de beslissing. De provincie stelt eerst nog een Omgevingseffectrapportage op. Hierin staan de resultaten van de onderzochte omgevingseffecten van alle zes de zoeklocaties en van locatie Avelingen en eventuele aanvullende verdiepende onderzoeken.

Meest gelezen

Binnenkijken bij Bellevue: na jaren stilstand valt dit het meest op

Joris Gemen | Redactie Streek 56 | 11 jul 2024 08:30

Peter van der Velden terug om tijdelijk op Dordt te passen

Redactie Streek 56 | 10 jul 2024 11:37

Lees ook

Raad Molenlanden tegen plaatsing grote windturbines en wil kleine windmolens

De gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem hebben dinsdagavond vergaderd over de locatie van win...

Betonblokken als tijdelijke oplossing voor scheur spoordijk Gorinchem

ProRail heeft een tijdelijke oplossing gevonden om de spoordijk in Gorinchem te verstevigen. In die ...

Regio Drechtsteden-Gorinchem ontvangt 25 miljoen euro van Rijk voor tweede Regio Deal

De Regio Drechtsteden-Gorinchem ontvangt een tweede Regio Deal van 25 miljoen euro van het Rijk. Dit...

Gorcumer (15) en Zwijndrechtenaar (20) aangehouden na overval op Dordtse supermarkt

De politie heeft woensdagavond een 15-jarige jongen uit Gorinchem en een 20-jarige jongen uit Zwijnd...

Gemeenten krijgen ruim 3,5 miljoen euro voor onderzoek naar PFAS

De gemeenten Papendrecht, Dordrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben ruim 3,5 miljoen euro van Den ...

Even na je werk een vaccinatie halen; prikken zonder afspraak bij de GGD

Op alle drie de vaccinatieslocaties van de GGD in onze regio (Dordrecht, Gorinchem en Puttershoek) k...