Dordrecht, Netherlands

De lokale omroep van Dordrecht

Wij zijn van Dordt en voor Dordt. Wij willen met actuele, interessante en relevante content iets betekenen voor alle Dordtenaren: van jong tot oud, van alle achtergronden. Die content verspreiden we via online en sociale media, via televisie (TV Dordrecht) en radio (Drechtstad FM). Daarbij maken wij al een paar jaar onze slogan waar: ‘Als er wat gebeurt in de stad, is RTV Dordrecht erbij’. Aanwezig, zichtbaar en herkenbaar, daar draait het om en daarom doen we ons werk met een helder profiel: ‘Hart voor de stad, actueel, betrokken, betrouwbaar en relevant’.

RTV Dordrecht is een omroep in ontwikkeling, een kleine organisatie met grote ambities. Wij hebben de afgelopen periode een stevige groei doorgemaakt dankzij investeringen van de gemeente en deelname aan de pilot 'professionalisering lokale omroepen' van het SvdJ. Daarnaast is de samenwerking met RTV Rijnmond uitgebreid en hebben we dankzij het NOS-project 'Versterking lokale journalistiek' twee extra verslaggevers rondlopen in Dordt.

Organisatie
De dagelijkse leiding van de omroep is in handen van de directeur/hoofdredacteur, ondersteund door een office manager. RTV Dordrecht werkt met een centrale nieuwsredactie waar content geproduceerd en gemaakt wordt voor alle kanalen (online en sociale media, televisie en radio). De centrale redactie wordt iedere werkdag bezet door een eindredacteur, 2-3 redacteur/verslaggevers, een cameraman en verschillende stagiairs (voor redactioneel en camera-werk). De organisatie bestaat verder uit een eindredacteur speciale producties en een omvangrijke groep vrijwillige medewerkers. Drechtstad FM draait volledig op de inzet van vrijwilligers.

Bestuur
De stichting RTV Dordrecht heeft sinds 1 januari 2021 een Raad van Toezicht met op dit moment drie leden:

  • Johan Abcouwer - voorzitter
  • Aad Biesebroek - algemeen lid 
  • Nelleke de Smoker - algemeen lid

 

PBO
RTV Dordrecht heeft net als de andere lokale omroepen in Nederland een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO bestaat uit mensen die actief zijn binnen de Dordtse samenleving en bijzondere aandacht hebben voor een bepaald facet van of een bepaalde stroming in die samenleving. De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, natuur en milieu, educatie, (jeugd)zorg, godsdienstige en geestelijke stromingen, sport, verkeer en vervoer, landbouw en allochtonen.

Op dit moment hebben de volgende leden zitting in het PBO, achter de namen staan de sectoren die ze vertegenwoordigen: 

Tjarco van Raalte - kunst en cultuur
Petra Reijnhoudt - kunst, cultuur en erfgoed
Kees Rovers - maatschappelijke zorg en welzijn
Paul Wansink - godsdienstige en geestelijke stromingen
Nikkie Laros - onderwijs
Jasmijn de Koning - bedrijfsleven
Rene van der Knaap - bedrijfsleven
Ton Slagboom - sport en recreatie
Angela Buurman - jongeren en politiek
Jan Janssen - duurzaamheid (natuur en milieu)
Luc van Esch - energie en innovatie
Arjan Driesprong - verkeer en innovatie

 

Geschiedenis
RTV Dordrecht is al bijna 35 jaar de omroep van Dordrecht. Het begon allemaal in december 1986 met de oprichting van Stichting Televisie- en Radio Omroep Merwestad, kortweg TROM genoemd. Die stichting ontstond uit een samenwerking tussen Stadstelevisie Dordrecht en lokale omroep Stichting VEST. Na een periode van testen en oefenen ging op 24 januari 1988 de eerste uitzending van de TROM de lucht in.