Dordrecht, Netherlands

De lokale omroep van Dordrecht

Wij zijn van Dordt en voor Dordt. Wij willen met actuele, interessante en relevante content iets betekenen voor alle Dordtenaren: van jong tot oud, van alle achtergronden. Die content verspreiden we via online en sociale media, via televisie (TV Dordrecht) en radio (Drechtstad FM). Daarbij maken wij al een paar jaar onze slogan waar: ‘Als er wat gebeurt in de stad, is RTV Dordrecht erbij’. Aanwezig, zichtbaar en herkenbaar, daar draait het om en daarom doen we ons werk met een helder profiel: ‘Hart voor de stad, actueel, betrokken, betrouwbaar en relevant’.

RTV Dordrecht is een omroep in ontwikkeling, een relatief kleine organisatie met grote ambities. Wij hebben de afgelopen jaren een stevige groei doorgemaakt dankzij investeringen van de gemeente en deelname aan verschillende landelijke projecten, zoals de pilot 'professionalisering lokale omroepen' van het SvdJ en het NOS-project 'Versterking lokale journalistiek'. Op dit moment zitten we midden in een ontwikkeling van stad- naar streekomroep en wordt onze redactie de centrale nieuwsredactie voor de hele Drechtsteden en Ridderkerk.

Organisatie
De dagelijkse leiding van de omroep is in handen van de directeur/hoofdredacteur, ondersteund door een office manager. RTV Dordrecht werkt met een centrale nieuwsredactie waar content geproduceerd en gemaakt wordt voor bijna alle kanalen (televisie, online en sociale media). De centrale redactie wordt iedere werkdag bezet door betaalde journalisten en cameramensen, aangevuld met stagiairs, leerling-medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast hebben we sinds maart 2024 een professioneel sales-team. De radiotak Drechtstad FM draait volledig op de inzet van vrijwilligers.

Bestuur
De stichting RTV Dordrecht heeft sinds 1 januari 2021 een Raad van Toezicht met op dit moment twee vacatures.

PBO
RTV Dordrecht heeft net als de andere lokale omroepen in Nederland een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO bestaat uit mensen die actief zijn binnen de Dordtse samenleving en bijzondere aandacht hebben voor een bepaald facet van of een bepaalde stroming in die samenleving. De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, natuur en milieu, educatie, (jeugd)zorg, godsdienstige en geestelijke stromingen, sport, verkeer en vervoer, landbouw en allochtonen. Het PBO van RTV Dordrecht is te bereiken via het volgende mailadres: pbo@rtvdordrecht.nl

Op dit moment hebben de volgende leden zitting in het PBO, achter de namen staan de sectoren die ze vertegenwoordigen: 

Tjarco van Raalte - kunst en cultuur
Petra Reijnhoudt - kunst, cultuur en erfgoed
Kees Rovers - maatschappelijke zorg en welzijn
Lennart Lenskens - recreatie, toerisme en LHBTI-gemeenschap
Jasmijn de Koning - bedrijfsleven
Ton Slagboom - sport en recreatie
Selma Steenhuisen - ondernemen en bedrijfsleven
Angela Buurman - jongeren en politiek
Jan Janssen - duurzaamheid (natuur en milieu)
Arjan Driesprong - verkeer en innovatie
 

Geschiedenis
RTV Dordrecht is al bijna 35 jaar de omroep van Dordrecht. Het begon allemaal in december 1986 met de oprichting van Stichting Televisie- en Radio Omroep Merwestad, kortweg TROM genoemd. Die stichting ontstond uit een samenwerking tussen Stadstelevisie Dordrecht en lokale omroep Stichting VEST. Na een periode van testen en oefenen ging op 24 januari 1988 de eerste uitzending van de TROM de lucht in.