Dordrecht, Netherlands

Burgemeester Kolff op pad langs Hollandse steden (UPDATE)

Burgemeester Kolff en zijn collega Verhoeve van Oudewater gaan vandaag samen op pad. Ze bezoeken de steden die van 19 tot en met 23 juli 1572 deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht. 
Marjolein Vos | 16 mei 2018 09:25 | Aangepast op 16 mei 2018 09:25
Met de bliksembezoeken die vandaag worden afgelegd wil Kolff aandacht vragen voor tolerantie en verdraagzaamheid. Hij neemt een moderne vertaling van de notulen van 19 juli 1572 mee. Die zullen de burgemeesters die hij bezoekt ondertekenen. Eerder werd dat al gedaan door Koning Willem-Alexander, die in 2015 Dordecht bezocht en het nieuwe Hof van Holland opende. 


Hoe zat het ook al weer? 

De Eerste Vrije Statenvergadering is een belangrijke gebeurtenis in de

Nederlandse geschiedenis, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Willem van

Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in

de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12

steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de

vergadering wilde Oranje meer steun en financiering krijgen voor zijn

vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn

functie van stadhouder van Holland. Ook werd tijdens de vergadering de

door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend.

De vergadering wordt gezien als een eerste stap op weg naar een

onafhankelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een vroege

voorloper van het huidige Nederland. De Staten van Holland vergaderden

bovendien over een tolerantere houding ten opzichte van andere geloven,

en legde zo een basis voor de hedendaagse vrijheid van geweten en

geloof.

Lees ook

Schade en letsel bij botsing

Het moet een flinke klap geweest zijn afgelopen zondag. Op het kruispunt van de aansluiting N3 met d...

Overvolle koelkasten in restaurants voor kerst, maar wat nu?

Een strengere lockdown zorgt ervoor dat restaurants weer snel moeten schakelen naar andere manieren ...

Meer bezoekers voor Dordrechts Museum dan vorig jaar

Het Dordrechts Museum heeft dit jaar 56 duizend bezoekers ontvangen. Dat is bijna zesduizend meer da...

Vuurwerkhandelaar Pap vermijdt confrontatie nieuwjaarsnacht en gaat op vakantie

De politie heeft maandagochtend naar buiten gebracht niet actief te handhaven op mensen die tijdens ...

Kappers gaan demonstreren, maar niet in Dordt

Door heel Nederland gaan donderdag 30 december kappers demonstreren. Doel: extra coronasteun en het ...

12-jarige Ezechiel speelt orgel en ging viral: “Gelukkig zijn de buren doof”

In het jaaroverzicht van het Jeugdjournaal zit de 12-jarige Dordtenaar Ezechiel Vuijk. Hij houdt nam...