Dordrecht, Netherlands

Dordrecht sluit 2016 positief af

Het college van b&w sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van 2,5 miljoen euro. De totale begroting bedroeg 480 miljoen. Het college stelt de gemeenteraad voor deze 2,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve van de stad. Het college ziet tegelijk dat de budgetten in het sociale domein (wmo, jeugd, participatie) steeds verder onder druk komen te staan. Het college verwacht dan ook in de Kadernota 2018 nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Dat meldt dordrecht.net
Peter Tromp | 18 mei 2017 17:09 | Aangepast op 18 mei 2017 17:09
Met de jaarstukken 2016 legt het college verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Uit het overzicht blijkt dat de meeste activiteiten en investeringen op schema liggen. De gemeente heeft de afgelopen periode veel geïnvesteerd in onder meer openbare ruimte en culturele voorzieningen. Dat heeft geresulteerd in een forse stijging op de ranglijst van aantrekkelijke woongemeenten. Veel aandacht was er ook voor de nieuwe taken in het sociaal domein. Dordrecht wil een zorgzame stad zijn.

Speerpunten

Het college is in 2016 verder gegaan met de speerpunten Leefbaarheid en Veiligheid, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid en Levendige Binnenstad. Wethouder Mos (Financiën): ‘We zijn afgelopen jaar krachtig doorgegaan op de ingeslagen weg en hebben resultaten geboekt." Het financiële resultaat van de jaarrekening is lager dan vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door tegenvallers op de kosten van bijstand (4,2 miljoen), een hogere reservering om risico's van juridische procedures te dekken, 4,2 miljoen) en de afwaardering (2,4 miljoen) van het Regiokantoor. Daartegenover staan minder kosten dan verwacht voor onder meer beschermd wonen en de wet maatschappelijke ondersteuning.

Meerwaarde stad en regio

Het college ziet de urgentie en het belang van een sociaal-economische agenda voor Dordrecht en de Drechtsteden. Zo heeft de gemeente vorig jaar samen met zes gemeenten, rijk, provincie en Bouwend Nederland de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en transformeren gesloten. Daarnaast is succesvol gelobbyd voor een Living Lab Ruimtelijke Adaptatie en het Fieldlab Smart Industry. Deze projecten hebben een meerwaarde voor de stad en de regio. Het college is er van overtuigd dat een regionale aanpak vanuit gedeelde belangen tot betere resultaten leidt. Wat goed is voor Dordrecht als centrum stad is goed voor de regio.

Niet rijk rekenen

De weerstandsratio, die aangeeft in hoeverre de gemeente in staat is risico's op te vangen, komt uit op 1,7 eind 2016. Wethouder Mos: ‘We rekenen ons niet rijk. Bij de Kadernota 2017 hebben we met de gemeenteraad afgesproken de ruimte boven de 1,0 in te zetten voor (incidentele) beleidswensen voor 2017 t/m 2019. Daarnaast is dit geld ingezet om de begroting sluitend te krijgen.’

Meest gelezen

Laatste tocht voor overleden Johnny (38)

Jordy Hijman | 30 sep 2022 19:42

Cliënten van ASVZ deden mee aan de Buddyrun

Alexander Eleveld | 2 okt 2022 10:50

´Chaos´ bij aanbesteding Biesboschhal

Ingrid de Groot | 29 sep 2022 11:02

Lees ook

Aantal IC-bedden Albert Schweitzer ziekenhuis blijft onveranderd tot na lockdown

Hoewel het aantal opnames van coronapatiënten in het Albert Schweitzer ziekenhuis iets afvlakt, bli...

Dordrecht zet in op maatschappelijk betrokken ondernemen, dít bedrijf doet dat al

Met het actieprogramma 'Ondernemen met Impact' wil de gemeente Dordrecht ondernemers stimuleren zich...

Dominantie in het veld gaat wielrenster Lucinda Brand niet vervelen

Het jaar 2021 stond voor wielrenster Lucinda Brand in het teken van winnen. Heel veel winnen. De ene...

Gevonden! Dit is de nieuwe barista van Het Vogelnest

Het Vogelnest zocht de afgelopen weken hard naar een nieuwe barista. Julia Teekens - bekend van het ...

Gezocht: Muzikanten voor het ToBe Solistenconcours

Muzikanten uit de regio kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het ToBe Solistenconcours. De achtste ed...

Coronacijfers lopen ondanks lockdown toch weer op

Na een maand van dalende cijfers, stijgen ook in Dordrecht de besmettingen weer. Dat blijkt uit de d...