Dordrecht, Netherlands

Dordrecht sluit 2016 positief af

Het college van b&w sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van 2,5 miljoen euro. De totale begroting bedroeg 480 miljoen. Het college stelt de gemeenteraad voor deze 2,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve van de stad. Het college ziet tegelijk dat de budgetten in het sociale domein (wmo, jeugd, participatie) steeds verder onder druk komen te staan. Het college verwacht dan ook in de Kadernota 2018 nieuwe bezuinigingsvoorstellen. Dat meldt dordrecht.net
Peter Tromp | 18 mei 2017 17:09 | Aangepast op 18 mei 2017 17:09
Met de jaarstukken 2016 legt het college verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Uit het overzicht blijkt dat de meeste activiteiten en investeringen op schema liggen. De gemeente heeft de afgelopen periode veel geïnvesteerd in onder meer openbare ruimte en culturele voorzieningen. Dat heeft geresulteerd in een forse stijging op de ranglijst van aantrekkelijke woongemeenten. Veel aandacht was er ook voor de nieuwe taken in het sociaal domein. Dordrecht wil een zorgzame stad zijn.

Speerpunten

Het college is in 2016 verder gegaan met de speerpunten Leefbaarheid en Veiligheid, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid en Levendige Binnenstad. Wethouder Mos (Financiën): ‘We zijn afgelopen jaar krachtig doorgegaan op de ingeslagen weg en hebben resultaten geboekt." Het financiële resultaat van de jaarrekening is lager dan vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door tegenvallers op de kosten van bijstand (4,2 miljoen), een hogere reservering om risico's van juridische procedures te dekken, 4,2 miljoen) en de afwaardering (2,4 miljoen) van het Regiokantoor. Daartegenover staan minder kosten dan verwacht voor onder meer beschermd wonen en de wet maatschappelijke ondersteuning.

Meerwaarde stad en regio

Het college ziet de urgentie en het belang van een sociaal-economische agenda voor Dordrecht en de Drechtsteden. Zo heeft de gemeente vorig jaar samen met zes gemeenten, rijk, provincie en Bouwend Nederland de City Deal Binnenstedelijk Bouwen en transformeren gesloten. Daarnaast is succesvol gelobbyd voor een Living Lab Ruimtelijke Adaptatie en het Fieldlab Smart Industry. Deze projecten hebben een meerwaarde voor de stad en de regio. Het college is er van overtuigd dat een regionale aanpak vanuit gedeelde belangen tot betere resultaten leidt. Wat goed is voor Dordrecht als centrum stad is goed voor de regio.

Niet rijk rekenen

De weerstandsratio, die aangeeft in hoeverre de gemeente in staat is risico's op te vangen, komt uit op 1,7 eind 2016. Wethouder Mos: ‘We rekenen ons niet rijk. Bij de Kadernota 2017 hebben we met de gemeenteraad afgesproken de ruimte boven de 1,0 in te zetten voor (incidentele) beleidswensen voor 2017 t/m 2019. Daarnaast is dit geld ingezet om de begroting sluitend te krijgen.’

Meest gelezen

Lees ook

Baby’s Alan en Zayn werden geboren op schrikkeldag

Het komt een keer in de vier jaar voor: 29 februari. En precies op die dag besloten Zayn en Alan dat...

Kiltunnel twee weekenden tolvrij vanwege afgesloten Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel A29 is komende weekenden in beide richtingen dicht. Dat is nodig vanwege werkza...

Plan om door PFAS vervuilde grond weer schoon te maken: dit zijn de eerste stappen

Chemours en omliggende gemeenten werken aan een plan om door PFAS-vervuilde grond weer schoon te mak...

Prins Clausbrug wint Benelux Steel Bridge Contest

De Prins Clausbrug is in de prijzen gevallen bij de internationale wedstrijd ‘Benelux Steel Bridge ...

De Plucheplakkers merken op: ‘Een beste 11 heeft FC Dordrecht eigenlijk niet’

Een nieuwe week, dus een nieuwe podcast. FC Dordrecht won maandagavond op bezoek bij Jong PSV (0-1) ...

Onderzoek naar biodiversiteit: 10.000 soorten op één eiland in één jaar

Het jaar 2024 staat voor natuurminnend Dordrecht in het teken van de biodiversiteit. De gemeente, ex...