Dordrecht, Netherlands

Bewoners Tromptuinen ervaren overlast SSF, VVD wil alcoholverbod

De Tromptuinen met op de achtergrond winkelcentrum de Admiraal. ©RTV Dordrecht
Buurtbewoners van de Tromptuinen in Wielwijk klagen over overlast van een groepje bewoners uit de nabijgelegen Short Stay Facility. Zij zouden geluidsoverlast veroorzaken en alcohol nuttigen in de buurtspeelplaatsjes. Daarnaast wordt er, ondanks een stedelijk verbod, bij woningen en in het winkelcentrum gebedeld.
Trevyn van Houwelingen | 6 december 2023 16:31 | Aangepast op 6 december 2023 16:31
Een gemeentelijk plan om de volksbuurt Tromptuinen in Wielwijk te vernieuwen en aantrekkelijker te maken voor woningzoekenden met diepe zakken is al vijf jaar in werking. De eerste nieuwbouwwoningen zijn inmiddels betrokken en de sloop van de jaren '60-woningen vordert gestaag. Maar er is een probleem.

Short Stay Facility
Bij een informatiebijeenkomst die werd georganiseerd door de Dordtse VVD meldden een aantal bewoners zich met klachten over enkele bewoners van de nabijgelegen Short Stay Facility (SFF). Deze zouden kinderen hebben lastiggevallen, overmatig drank nuttigen bij de speelplaatsjes in de buurt, geluidsoverlast veroorzaken en ook langs de deuren gaan om te bedelen.

De SFF doet dienst als tijdelijke huisvesting voor een mix van ongeveer 190 arbeidsmigranten, zakenlieden, ex verslaafden, dakloze jongeren, ongehuwde moeders en bejaarden. Een deel van die bewoners haalt regelmatig alcohol bij winkelcentrum de Admiraal, zo’n 300 meter verderop. Op de terugweg wordt er volgens buurtbewoners regelmatig pauze genomen bij één van de speeltuintjes op de route, om daar alvast een paar grote teugen te nemen. In de zomer blijft men meer dan eens avonden lang hangen.

Aanlooproute
De aanlooproute van de SSF naar het winkelcentrum loopt direct voor het huis van Denise Noslin langs. Zij verhuisde twee jaar geleden van Rotterdam Zuid naar Wielwijk en heeft met haar kinderen meerdere vervelende momenten meegemaakt. "In het begin zaten er mensen op onze stoep te drinken en te roken, later werd er in de avond rond tien, elf uur aangebeld door een bedelende vrouw. Ik heb ook wel een paar verwensingen naar mijn hoofd gekregen. Dan geeft niet bepaald een veilig gevoel."

VVD-gemeenteraadslid John van der Net heeft de problematiek opgemerkt en is met buurtbewoners in gesprek gegaan. Hij pleit voor een alchoholverbod in en rondom de Tromptuinen, zoals dat in winkelcentrum de Admiraal nu al het geval is. Daarop moet dan worden toegezien door wat extra blauw in de buurt: "We willen voorkomen dat, net zoals in de buurt van Kromhout/Kasperspad, er weer een buurt te maken krijgt met ernstige overlast en criminaliteit." De vragen en aanbevelingen van de Dordtse VVD worden op dinsdag 12 december voorgelegd aan de gemeenteraad.

Verbod
Noslin is blij dat de liberalen het probleem willen aanpakken maar weet nog niet of een verbod de beste optie is: "Een alcoholverbod is lastig, qua handhaving vraag je wel veel van de capaciteit van de gemeente. Ik heb al mijn klachten altijd ingevuld op de Fixi-app, maar nooit handhaving gezien. En de vraag is wat je ermee oplost, het zou een begin kunnen zijn maar ik denk niet dat je de problematiek er helemaal mee oplost. Ze vinden wel weer een andere plek."

Volgens Noslin is het probleem deels te wijten aan onbegrip: "De kinderen uit de buurt maken enkele ex-verslaafden ook wel eens uit voor junkie. Dan zeg ik: dat moet je niet doen, je weet niet in wat voor situatie zij zich bevindt. Dus er is aan weerskanten geen begrip voor elkaar, ik zou liever zien dat we met elkaar naar een oplossing zoeken."

Bekijk hieronder de reportage die RTV Dordrecht maakte over de overlast bij de Tromptuinen.

Lees ook

Waarom kwam Abdessadak (20) zwaar gehavend uit een politiecel?

Twee mannen in zwarte kleding lopen op een jongeman af. Ze praten wat en dan ineens pakken ze hem bi...

‘Maak snelheid met de vrouwenopvang’

De gemeenteraad heeft het college opgeroepen snelheid te maken met een opvang voor vrouwen die allee...

Nog steeds geen oplossing voor ontsluiting Wilgenwende

De VVD en CU-SGP hebben vragen gesteld aan het college over de situatie in de Dordtse wijk Wilgenwen...

VVD pleit voor gebruikersruimte bij Leger des Heils Kromhout/Kasperspad

Er gaat gesproken worden over een gebruikersruimte voor hardnekkig verslaafden in het pand van het L...

Herstelwerk na Dordtse flatbrand gaat een halfjaar tot driekwart jaar duren

Het herstel van de schade, veroorzaakt door de verwoestende brand in de SSF-woontoren in Dordrecht, ...

Op deze plek in Dordrecht komen er 52 koopwoningen bij

Op het Admiraalsplein in de Dordtse wijk Wielwijk komen er 52 koopwoningen bij. Het gaat om twintig ...