Dordrecht, Netherlands

Dordts regenboogbeleid kent geen meetbare doelstellingen en is kwetsbaar

In een nieuw onderzoek van de Rekenkamer Dordrecht wordt duidelijk dat de gemeente concretere doelen moet stellen om een diverse en inclusieve stad te zijn. Er moet meer contact zijn met ‘roze organisaties’ en ook de zichtbaarheid als regenboogstad kan verbeterd worden. ‘Er is een positieve weg ingeslagen, maar uitvoering is kwetsbaar met een beperkt budget.’
Corrado Francke | Redactie RTV Dordrecht | 28 november 2023 14:30 | Aangepast op 28 november 2023 14:30
Rekenkamer Dordrecht onderzicht onder LHBTQIA+ inwoners hoe zij Dordrecht ervaren wat betreft veiligheid, acceptatie en gastvrijheid. Ook werd er gekeken naar in hoeverre draagt het regenboogbeleid van de gemeente Dordrecht hieraan bijdraagt. “De Rekenkamercommissie concludeert dat de gemeente een positieve weg is ingeslagen. De gemeente haalt onder meer informatie op bij belangrijke partijen, zoals Dordrecht Pride, Stichting Roze 50+ en R-Newt Jongerenwerk. Dit wordt gewaardeerd door de betrokken organisaties.”

Wel is de uitvoering van dit regenboogbeleid kwetsbaar. Met name door het kleine aantal beleidsmedewerkers wat hier mee bezig is en een beperkt budget. “Daarnaast zijn landelijke ambities voor Dordrecht niet uitgewerkt in duidelijke en meetbare doelstellingen. Daardoor is het lastig om te sturen op resultaten.” Ook hebben beleidsmedewerkers weinig zicht op hoe het nu echt gesteld is met acceptatie en veiligheid van LHBTQIA+ inwoners in de stad.

Aanbevelingen
De Rekenkamer stelt een monitoringsplan voor: “Hier kan worden vastgesteld hoe de voortgang in uitvoering beleid wordt gemeten. Bijvoorbeeld door jaarlijks een vragenlijst voor te leggen aan belangenorganisaties en ketenpartners.” Ook moet het college de gemeenteraad meer informeren over de voortgang van regenboogbeleid en zouden investeringen in de zichtbaarheid van Dordrecht als regenboogstad het draagvlak kunnen vergroten.

Regenboogstad
Dordrecht is één van de 56 regenboogsteden van Nederland. Deze steden zetten zich in voor een diverse en inclusieve samenleving. In Dordrecht is dit doel in het huidige coalitieakkoord opgenomen: ‘Een stad waar iedereen zich thuis kan voelen en kan meedoen. We accepteren geen uitsluiting en discriminatie. Wat je achtergrond ook is en met welke mensen je je ook verbonden voelt: er is plek voor jou in Dordrecht.’

De uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamer worden dinsdag 28 november voorgelegd aan de raad.

Lees meer over:

rekenkamercommissie|

Meest gelezen

Lees ook

Rekenkamercommissie: gemeente doet te weinig voor duurzaam wonen

De gemeente Dordrecht moet zich meer inzetten voor energiezuinige woningen. In het woonbeleid zijn h...