Dordrecht, Netherlands

Informateur adviseert Dordtse coalitie VVD, GroenLinks, CDA en CU/SGP met akkoord op grote lijnen

Tijdens de raadsvergadering dinsdagmiddag bracht informateur mevrouw Bouvy-Koene haar advies uit over de nieuw te vormen gemeenteraad. Haar advies luidt dat de twee grootste winnaars VVD en GroenLinks een kleine meerderheid vormen met CDA en CU/SGP.
Vivian Rutte | 5 april 2022 16:07 | Aangepast op 5 april 2022 16:07
De informateur benoemde de wens van de meeste partijen dat er een stabiel college komt dat inzicht heeft in de op te lossen problemen. “Daarvoor is een breed draagvlak nodig en betrokkenheid bij het akkoord, van zowel de raad als de stad,” zei ze dinsdagmiddag in de raadsvergadering. Bouvy-Koene noemde de prettige open sfeer en het grote onderling respect tussen de partijen. Vrijwel iedereen sprak de voorkeur uit voor een kleine meerderheidscoalitie van 4 en geen 6 partijen, omdat er dan voldoende ruimte overblijft voor de oppositiepartijen om inbreng te hebben op het beleid.

Mevrouw Bouvy-Koene gaf aan Beter Voor Dordt en VSP niet mee te nemen in haar coalitie-advies. De meerderheid van de partijen vindt dat BVD, ondanks dat zij zeggen een nieuwe start te hebben gemaakt, zich eerst dient te bewijzen. Daarnaast roemen de partijen het bereik naar de kiezer toe van de VSP, maar zien geen solide basis voor deelname aan het college.

Vanwege de politiek inhoudelijke verschillen tussen GroenLinks en de VVD en de kleine meerderheid, adviseert informateur Bouvy-Koene om te kiezen voor een akkoord in hoofdlijnen. “Een gedetailleerd akkoord doet geen recht aan de ambities van dit college.” Zij wil daarom ook graag alle raadsleden inclusief die van de opposities bij de formatie betrekken. “Er is behoefte aan rust op politiek vlak, aan een stabiel bestuur dat onze stad de komende vier jaar vooruit kan helpen.”

Reacties

De Dordtse VVD is groot voorstander van het advies, en ziet veel voordelen in een stabiele midddencoalitie, ook op de lange termijn. “Wij zien een sterk stabiel bestuur in verbinding met de raad en met de stad.” Volgens de VVD biedt deze coalitie de gewenste stijl van die verbinding.

Ook GroenLinks Dordrecht kan zich goed in het advies van de informateur vinden. “De tijd van oppositie /coalitie is voorbij. Met deze vier partijen denken we een nieuwe bestuurscultuur te bewerkstelligen, want op deze manier is er ruimte voor inbreng van de hele raad, óók in de formatiefase. We willen graag een coalitie-akkoord op hoofdlijnen, want zo blijft er ruimte voor discussie en andere afwegingen.”

Beter Voor Dordt noemt het advies opvallend: “De lokale partijen BVD en VSP hebben samen ook 9 zetels: De VSP is verdubbeld en BVD is de 3e partij van de stad; De enige partij waaraan wij ons moeten bewijzen is geen politieke, maar de kiezer. BVD en VSP (3e en 4e) zouden niet nu al moeten worden uitgesloten.”

De VSP benoemt dat zij maar 1000 stemmen tekort kwam om, net als winnaars GroenLinks en VVD óók 6 zetels te hebben behaald. De VSP is dan ook niet tevreden: “Lokale partijen horen gezien te worden en serieus te worden meegenomen, dit advies doet absoluut geen recht aan verkiezingsuitslag.”

CU/SGP noemt het ‘een scherp en spannend advies.’ De partij staat hier ook achter, maar noemt het belang van overeenstemming op belangrijke punten: energietransitie, wonen, bestaanszekerheid en sociaal domein. “Er is inlevingsvermogen en relativering van de eigen standpunten nodig. Er is een akkoord nodig dat ruimte en verbinding zoekt met de rest van de raad: want dat zijn we allemaal.” Tot slot hoopt de partij op een ‘vrolijk’ college.

Het CDA hoopt op een stabiele middencoalitie vol betrouwbaarheid met veel raakvlakken. “Daar hoort ook bij bereidheid om compromissen te sluiten. Als we echt naar elkaar luisteren en ons verdiepen in elkaars standpunten zou dat moeten lukken. Voor ons is het ook zeer belangrijk dat de coalitie zich verbindt met de rest van de raad.”

De Dordtse PvdA is minder positief. De partij vindt dat de VSP niet buitenspel gezet zou moeten worden terwijl zij zoveel verbinding met de kiezer heeft weten te vinden, tijdens verkiezingen met een lage opkomst. De partij hoopt overtuigd te worden van het brede draagvlak dat dit akkoord moet gaan opleveren.

De Partij voor de Dieren is ook voorstander van een akkoord op hoofdlijnen: “wij willen geen akkoord dat niets voorstelt omdat het is dichtgetimmerd, en dat partijen en organisaties buitenspel zet. Raak de komende weken niet in de verleiding om te blijven hangen in onnodige details.” De partij noemt nog twee belangrijke punten om mee te nemen in het akkoord: dierenwelzijn en klimaatbeleid.

DENK benoemde dat de thema’s diversiteit en discriminatie nog niet zijn benoemd, maar ondersteunt het advies van de informateur.

Gewoon Dordt sluit zich hierbij aan: “ Wij zijn ervan overtuigd dat deze coalitie met een kleine meerderheid succes kan hebben. De vorige coalitie met 14 zetels gaf ongelofelijk veel ruimte voor de overige partijen om een bijdrage te leveren.”
Op ons Eiland: “Een coalitie met ons is nu nog een utopie, het is nog te vroeg, maar we zijn heel blij dat er wel gezocht is naar breed draagvlak vanuit de raad.”

De SP vindt juist dat er minder stabiltieit nodig is: “Het roer moet juist om. Er wordt één partij ingeruild voor de andere, die zou mogelijk wel verandering teweeg kunnen brengen. Wij hadden graag een grotere kracht voor verandering in deze coalitie gehad, maar hopen dat er toch genoeg beweging in het akkoord op hoofdlijnen zal zitten.”

PVV: “De praktijk zal uitwijzen of dit college ook een open en transparante houding heeft, ook naar inwoners toe. Wij zouden voorstander zijn voor het inruilen van de VSP voor één van de vier voorgestelde partijen. De besproken thema’s moeten geen hogere lasten voor inwoners opleveren.”

FvD noemt nog maar eens de stabiliteit: “Als de doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd had.”Toch heeft de partij vertrouwen in de raadsleden zelf als stabiele volksvertegenwoordigers.

Informateur mevrouw Bouvy-Koene is tevens benoemd als formateur. Zij was eerder als informateur aangedragen door de Dordtse VVD. Daarnaast wordt de heer Cees van Eijk als formateur aangesteld, hij is wethouders namens GroenLinks in Amersfoort. Zij gaan nu inhoudelijk in gesprek met de partijen over een akkoord. De streefdatum voor de afronding van de formatie is 10 mei, dan worden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd.

Meest gelezen

Binnenkijken bij Bellevue: na jaren stilstand valt dit het meest op

Joris Gemen | Redactie Streek 56 | 11 jul 2024 08:30

Emotionele bewonersbijeenkomst ‘t Zand over mogelijke sloop woningen

Redactie Streek 56 | Hans Hulswit | 11 jul 2024 13:25

Peter van der Velden terug om tijdelijk op Dordt te passen

Redactie Streek 56 | 10 jul 2024 11:37

Lees ook

Gemeente Dordrecht stelt drie miljoen beschikbaar voor startersleningen

De gemeente Dordrecht stelt opnieuw veel geld beschikbaar voor starters die een huis willen kopen. H...

Tiny houses op Dordtse Tussentij mogen half jaar langer blijven

De bewoners van de tiny houses op het Dordtse Tussentij kunnen opgelucht adem halen. Ze hoeven nog n...

Naar de stembus op 6 juni: wat heeft de jonge Dordtenaar daaraan?

Hoe krijg je jongvolwassenen naar de stembus voor de Europese verkiezingen? Donderdag kan er weer ge...

Vroege vuurwerkdiscussie laait op in Dordtse gemeenteraad

De zomer moet nog beginnen, maar in de Dordtse politiek gaat het al over het vuurwerk tijdens oud en...

Ook gemeenteraad verdeeld over coalitieakkoord

In de Tweede Kamer is gedebatteerd over het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Een ronde lang...

Dordrecht stapt over op turfvrije potgrond

De gemeente Dordrecht stopt met het inkopen van potgrond met turf. In plaats daarvan gaat de gemeent...