Dordrecht, Netherlands

Mensen van crisisopvang en 24-uursopvang moeten straks betalen als het aan college ligt

Door een tekort aan opvangplekken moest het Leger des Heils mensen regelmatig weigeren dit jaar. Met het invoeren van een eigen bijdrage voor iedereen in maatschappelijke opvang hoopt het college dat tekort aan opvangplekken tegen te gaan. Wethouder Peter Heijkoop: “We denken aan bedragen van 5 tot 15 euro per nacht, maar we gaan daarover in gesprek met de raad.”
Marie Frenay | 31 mei 2023 09:00 | Aangepast op 30 mei 2023 19:04
Dordtenaren die binnen maatschappelijk opvang in een woning of kamer zitten betalen al een eigen bijdrage. Alleen mensen die gebruikmaken van de crisisopvang of de 24-uursopvang niet. Volgens de gemeente zou deze doelgroep ook een bijdrage kunnen betalen omdat zij, in de meeste gevallen, werk of een uitkering hebben.

Gezonde prikkel
"Op dit moment is er financiële ongelijkheid tussen mensen in de maatschappelijke opvang. Wie niet hoeft te betalen ervaart soms onvoldoende prikkel om door te stromen naar een betaalde woonvorm. Daarom is voortaan het uitgangspunt dat iedereen die kan betalen, dat ook doet”, zegt Peter Heijkoop wethouder bestaanszekerheid.

Ook het Leger des Heils staat achter deze oplossing. “Als Leger des Heils vinden we herstel van het gewone leven belangrijk. Hierbij hoort ook het hebben van een eigen financiële verantwoordelijkheid”, zegt Elsa Jovanov persvoorlichter van het Leger des Heils. Zij voegt eraan toe: “Het moeten leveren van een eigen bijdrage geeft ook mensen in de opvang een gezonde financiële prikkel.”

Wel benadrukt Jovanov dat de organisatie het belangrijk vindt dat iedereen terecht kan bij maatschappelijke opvang: “Ook mensen die geen financiële middelen hebben.”

Doorstroom
"Door de invoering van de eigen bijdrage verwachten we dat de kans op plaatsgebrek in de opvang afneemt. Omdat de nachtopvang hier gratis is, is er een toestroom van buiten de Drechtsteden”, aldus wethouder Heijkoop.

De wethouder voegt eraan toe: “Onlangs moest het Leger des Heils enkele mensen weigeren voor de nachtopvang omdat er te weinig bedden waren. Dat is onacceptabel en deze maatregel draagt eraan bij dat dat niet meer voorkomt. Iedereen die in Dordrecht een dak boven zijn hoofd wil, moet dat kunnen krijgen.” Maar dan wel tegen een geringe vergoeding.

Volgens de gemeente duurde het tekort aan bedden maar enkele dagen, die problemen zijn sinds twee weken weer opgelost. Het plaatsen van extra bedden is volgens Peter Heijkoop ook niet mogelijk. “Dat heeft te maken met de afspraken die zijn gemaakt met de buurt”, legt de wethouder uit. De mogelijke oplossingen zijn dus beperkt.

Per nacht
Dit besluit, inclusief de hoogte van de eigen bijdrage, wordt, na consultatie van de medezeggenschapsorganen, na de zomer aan de raad voorgelegd. Peter Heijkoop kan wel een indicatie geven van hoeveel euro mensen zouden betalen aan onderdak bij de crisisopvang: “We denken aan bedragen van 5 tot 15 euro per nacht, maar we gaan daarover in gesprek met de raad.”

Lees meer over:

Leger des Heils|politiek|

Meest gelezen

Binnenkijken bij Bellevue: na jaren stilstand valt dit het meest op

Joris Gemen | Redactie Streek 56 | 11 jul 2024 08:30

Peter van der Velden terug om tijdelijk op Dordt te passen

Redactie Streek 56 | 10 jul 2024 11:37

Lees ook

Naar de stembus op 6 juni: wat heeft de jonge Dordtenaar daaraan?

Hoe krijg je jongvolwassenen naar de stembus voor de Europese verkiezingen? Donderdag kan er weer ge...

Vroege vuurwerkdiscussie laait op in Dordtse gemeenteraad

De zomer moet nog beginnen, maar in de Dordtse politiek gaat het al over het vuurwerk tijdens oud en...

Ook gemeenteraad verdeeld over coalitieakkoord

In de Tweede Kamer is gedebatteerd over het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Een ronde lang...

VVD pleit voor gebruikersruimte bij Leger des Heils Kromhout/Kasperspad

Er gaat gesproken worden over een gebruikersruimte voor hardnekkig verslaafden in het pand van het L...

'Explosie zoals in Rotterdam moet in Dordt zo goed als mogelijk worden voorkomen'

Een dodelijke explosie, zoals op de Schammenkamp in Rotterdam waarvan een drugslab mogelijk de oorza...

Leger des Heils opent Warme Kamers weer

Ook deze winter opent het Leger des Heils iedere dag de deuren van ruim honderd buurthuiskamers. Vor...