Dordrecht, Netherlands

Mensen van crisisopvang en 24-uursopvang moeten straks betalen als het aan college ligt

Door een tekort aan opvangplekken moest het Leger des Heils mensen regelmatig weigeren dit jaar. Met het invoeren van een eigen bijdrage voor iedereen in maatschappelijke opvang hoopt het college dat tekort aan opvangplekken tegen te gaan. Wethouder Peter Heijkoop: “We denken aan bedragen van 5 tot 15 euro per nacht, maar we gaan daarover in gesprek met de raad.”
Marie Frenay | 31 mei 2023 09:00 | Aangepast op 30 mei 2023 19:04
Dordtenaren die binnen maatschappelijk opvang in een woning of kamer zitten betalen al een eigen bijdrage. Alleen mensen die gebruikmaken van de crisisopvang of de 24-uursopvang niet. Volgens de gemeente zou deze doelgroep ook een bijdrage kunnen betalen omdat zij, in de meeste gevallen, werk of een uitkering hebben.

Gezonde prikkel
"Op dit moment is er financiële ongelijkheid tussen mensen in de maatschappelijke opvang. Wie niet hoeft te betalen ervaart soms onvoldoende prikkel om door te stromen naar een betaalde woonvorm. Daarom is voortaan het uitgangspunt dat iedereen die kan betalen, dat ook doet”, zegt Peter Heijkoop wethouder bestaanszekerheid.

Ook het Leger des Heils staat achter deze oplossing. “Als Leger des Heils vinden we herstel van het gewone leven belangrijk. Hierbij hoort ook het hebben van een eigen financiële verantwoordelijkheid”, zegt Elsa Jovanov persvoorlichter van het Leger des Heils. Zij voegt eraan toe: “Het moeten leveren van een eigen bijdrage geeft ook mensen in de opvang een gezonde financiële prikkel.”

Wel benadrukt Jovanov dat de organisatie het belangrijk vindt dat iedereen terecht kan bij maatschappelijke opvang: “Ook mensen die geen financiële middelen hebben.”

Doorstroom
"Door de invoering van de eigen bijdrage verwachten we dat de kans op plaatsgebrek in de opvang afneemt. Omdat de nachtopvang hier gratis is, is er een toestroom van buiten de Drechtsteden”, aldus wethouder Heijkoop.

De wethouder voegt eraan toe: “Onlangs moest het Leger des Heils enkele mensen weigeren voor de nachtopvang omdat er te weinig bedden waren. Dat is onacceptabel en deze maatregel draagt eraan bij dat dat niet meer voorkomt. Iedereen die in Dordrecht een dak boven zijn hoofd wil, moet dat kunnen krijgen.” Maar dan wel tegen een geringe vergoeding.

Volgens de gemeente duurde het tekort aan bedden maar enkele dagen, die problemen zijn sinds twee weken weer opgelost. Het plaatsen van extra bedden is volgens Peter Heijkoop ook niet mogelijk. “Dat heeft te maken met de afspraken die zijn gemaakt met de buurt”, legt de wethouder uit. De mogelijke oplossingen zijn dus beperkt.

Per nacht
Dit besluit, inclusief de hoogte van de eigen bijdrage, wordt, na consultatie van de medezeggenschapsorganen, na de zomer aan de raad voorgelegd. Peter Heijkoop kan wel een indicatie geven van hoeveel euro mensen zouden betalen aan onderdak bij de crisisopvang: “We denken aan bedragen van 5 tot 15 euro per nacht, maar we gaan daarover in gesprek met de raad.”

Lees meer over:

Leger des Heils|politiek|

Lees ook

GL en VVD: waterbus onbereikbaar voor rolstoelers door steile loopplank

GroenLinks en de VVD willen dat de waterbussen zo snel mogelijk toegankelijk gemaakt worden voor rol...

Gaat er een Dordtenaar de Tweede Kamer in? 'Ik hoop het, als de kiezer mij dat gunt'

Dordtenaar Pieter Groenewege (31) gaat een gooi doen naar een plek in de Tweede Kamer. De huidige fr...

VVD en PVDA: meer subsidie naar noodlijdend Pasar Malam

De Dordtse VVD en PvdA hebben vragen gesteld aan wethouder Maarten Burggraaf over de Indonesische av...

Speeltuin kraait eindelijk echt Victorie met naambordje

Speeltuin De Victorie heeft na enkele jaren strijd sinds kort een naambordje. De speeltuin die een b...

PvdA en GroenLinks vormen één lijst, wat vinden de Dordtse kopstukken?

De landelijke fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid gaan een innige samenwerking aan, z...

Van vervallen Rijksmonument naar bruisende daghoreca?

Een oud en vervallen rijksmonument zonder enige functie. In Dordrecht staat er één, pal aan het spoo...