Dordrecht, Netherlands

Sportraad betreurt vertraging Programma Sportparken: 'Niet in het belang van de sport'

De Dordtse Sportraad is teleurgesteld dat een aangenomen amendement zorgt voor vertraging van de uitvoering van het Programma Sportparken. De Sportraad heeft de indruk dat de politieke belangen in de discussie over dit onderwerp zwaarder hebben gewogen dan de belangen van de sport.
Marjolein Vos | 20 januari 2022 14:19 | Aangepast op 20 januari 2022 14:19
Met het Programma Sportparken wil de gemeente Dordrecht werk maken van aandachtspunten en kansen die er zijn om sportparken en hun omgeving te ontwikkelen tot fijne plekken, maar volgens de gemeenteraad ontbreekt het in dat programma aan concrete plannen. "In het amendement hebben wij een waslijst van dertien aspecten opgesomd die nu missen, verkeerd zijn, onduidelijk zijn of een preciezere uitwerking behoeven", aldus CDA-fractievoorzitter Wim van der Kruijff tijdens de raadsvergadering.

Door het aangenomen amendement moet het programma worden herzien en herijkt en dat levert vertraging op in de uitvoering. En precies dat leidt tot teleurstelling bij de Sportraad. 'Wij kunnen ons helaas niet aan de indruk onttrekken dat de politieke belangen in de discussie over dit onderwerp zwaarder hebben gewogen dan de belangen van de sport in Dordrecht', schrijft de Sportraad in een brief aan de gemeenteraad en het college."

Waarom Sportboulevard
Volgens voorzitter Rob Weeda zitten er daarnaast in het amendement 'bijzondere dingen'. "De Sportboulevard is erin opgenomen zonder enige motivatie. Waarom? hier is het allemaal prima op orde, het gebouw is tien jaar oud."

Vertraging van de vaststelling - en vooral uitvoering - van het Programma Sportparken is volgens de Sportraad niet wenselijk, omdat Dordrecht onder het gemiddelde scoort als het gaat om sport en bewegen. Hoewel de gemeenteraad anders oordeelde, zou er volgens de Sportraad ook al voldoende overleg met de betrokken partijen zijn geweest in het voortraject.

Bovendien zou het opnemen van het Verenigingshallenplan (VHP) aan het Programma Sportparken leiden tot frustratie bij verenigingen en stichtingen, omdat de aanpak van hallen hierdoor óók wordt uitgesteld. Daar is volgens Weeda geen ruimte voor. "Met de verenigingshallen dreigt er echt in 2023 een probleem. Als we eind 2022 mogelijk een herijkt Programma Sportparken krijgen, ben je al te laat." De Sportraad pleit ervoor om dit Verenigingshallenplan dan ook los te knippen van het Programma Sportparken.

Lees meer over:

Sportparkenvisie|Sportraad|

Lees ook

Zo wil Dordrecht van sportvelden en parken het 'Stadspark XXL' maken

Dordrecht wil in 2030 bijna 140.000 inwoners hebben, maar daar is ook een groene en gezonde stad voo...