Dordrecht, Netherlands

Gemeente wil vluchtelingen opvangen in Stadskantoor en een AZC bouwen

Het Stadskantoor moet wel verbouwd worden voor er vluchtelingen opgevangen kunnen worden. RTV Dordrecht.
De druk om meer vluchtelingen en asielzoekers op te vangen in Dordt neemt toe. Daarom stelt het college voor om het Stadskantoor beschikbaar te stellen voor Oekraïnse vluchtelingen. Ook wordt er nagedacht over de bouw van een Asielzoekerscentrum op een van de bedrijventerreinen.
Marjolein Vos | 19 januari 2023 15:41 | Aangepast op 19 januari 2023 15:41
De opvang van Oekraïense vluchtelingen is voor langere tijd nodig vanwege de aanhoudende oorlog. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het Stadskantoor beschikbaar te stellen als nieuwe opvanglocatie. Na 1 december kunnen zij namelijk niet meer op de huidige locatie Crownpoint blijven, omdat op die plaats woningen gebouwd moeten worden.

Als het plan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, verhuizen de ambtenaren die nu in het Stadskantoor werken per 1 juni naar andere kantoren. “Verhuizing van het kantoorpersoneel en diensten van het Stadskantoor stond al gepland voor 2025, als het nieuwe Huis voor Stad en Regio wordt opgeleverd. De tijdelijke verhuizing per juni is een tussenstap. Ook is het Stadskantoor groot genoeg om de hele groep vluchtelingen onder te brengen. Onderzoek naar passende locaties voor opvang wijst uit dat het Stadskantoor het meest geschikt is”, laat het college weten.

Om het Stadskantoor geschikt te maken als opvanglocatie moet het gebouw worden verbouwd. Er loopt een onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan. Dit onderzoek wordt in februari afgerond. “Het uiteindelijke besluit hangt ook af van goedkeuring door de Nationale Opvangorganisatie (NOO).  Tegelijkertijd wordt gekeken of het mogelijk is ambtenaren en college op tijd te verhuizen.”

Dienstverlening
De Stadswinkel blijft gewoon bestaan: Dordtenaren kunnen daar terecht voor onder meer het aanvragen en ophalen van een paspoort. Ook kan de gemeenteraad nog gewoon vergaderen in het Stadskantoor. “Het idee is dat kantoormedewerkers van de gemeente, handhaving en het college per juni vanuit andere locaties gaan werken. Gekeken wordt naar onder andere de gebouwen Hellingen en de Noordendijk 248. Om de verhuizing van de Oekraïense vluchtelingen per 1 december mogelijk te maken, is het nodig dat het Stadskantoor voor de zomer leeg is. Vanaf die datum start de verbouwing van kantoorpand naar opvanglocatie.”

Asielzoekerscentrum op bedrijventerrein
Naast de opvang van Oekraïnse vluchtelingen moet Dordrecht ook meer plaats gaan bieden aan (andere) asielzoekers. Het college wil daarom dat er een Asielzoekerscentrum wordt opgericht op een van de Dordtse bedrijventerrein.

“Nederland heeft te maken met een grote toestroom van asielzoekers, en daardoor een groot tekort aan opvangplaatsen. De situatie in Ter Apel is onaanvaardbaar. Het Rijk heeft een dringend beroep gedaan op de Veiligheidsregio's en de gemeenten om extra opvangcapaciteit beschikbaar te stellen. Per 1 februari gaat waarschijnlijk een wet in waarin ook een plicht is opgenomen. Later dit jaar wordt bekeken hoeveel aanbod er is, en welke opvangcentra er daadwerkelijk komen.”

Het college wil in het AZC ten minste 500 asielzoekers opvangen. Dat is evenveel als het Rijk van Dordrecht verwacht. De gemeente zegt dat ze onder voorwaarden bereid is meer asielzoekers op te vangen. “De gemeente houdt zich aan de eerder afgesproken taakstelling voor woningen voor statushouders, maar ziet weinig mogelijkheden daar nog meer aan te doen. Dit gezien de huidige druk op de sociale huursector en de wachttijden voor andere woningzoekenden. Daarom wil Dordrecht in het gesprek met de regio over de opgave voor opvang en huisvesting, om te bezien wie welke bijdrage kan leveren.”

Wel wil het college dat de opvang aan een aantal voorwaarden voldoet, zodat alles voor de asielzoekers, maar ook de omwonenden goed geregeld is. Zo moet het goed bereikbaar zijn, moet er aandacht zijn voor duurzaamheid en asielzoekers moeten ruimere mogleijkheden krijgen om betaald werk te doen.

Waar het AZC precies moet komen te staan, is nog niet duidelijk. De gemeente laat verschillende locaties onderzoeken. Voor 7 februari moet een definitieve plek bekend zijn. Dan vergadert de gemeenteraad over de plannen.

Meest gelezen

Illegaal bordeel Vincent van Goghstraat gesloten

Redactie RTV Dordrecht | 20 sep 2023 12:41

Lees ook

Ontevreden bewoners asielboot Bellriva starten handtekeningenactie

Het is onrustig op de Bellriva, de hotelboot die ook een paar jaar dienst deed als opvanglocatie voo...

Vluchtelingen Marconiweg verhuizen waarschijnlijk samen naar nieuwe opvanglocatie

De groep vluchtelingen die in de oude nachtopvang woont van het Leger des Heils aan de Marconiweg ka...

Oekraïnse vluchtelingen verhuizen niet naar het Stadskantoor

Het was de bedoeling dat de Oekraïnse vluchtelingen die nu nog worden opgevangen in het gebouw Crown...

Eerste Oekraïners van hotelboot naar nieuwe opvanglocatie aan de Singel

Zo’n 170 Oekraïners hebben nu nog intrek op Hotelboot Bellriva aan de Lange Wantijkade. Vandaag verh...

Vluchtelingenopvang in de regio Dordrecht na één jaar oorlog in Europa

De Russische inval in Oekraïne is vandaag op de dag af precies een jaar geleden. Voor veel instantie...

1 jaar oorlog in Oekraïne; zo gaat het met de Oekraïense Alina

De Oekraïense Alina woont, net als ruim 750 andere vluchtelingen, in het Crownpoint gebouw aan de Sp...