Dordrecht, Netherlands

Rekenkamercommissie: gemeente doet te weinig voor duurzaam wonen

De gemeente Dordrecht moet zich meer inzetten voor energiezuinige woningen. In het woonbeleid zijn hiervoor nauwelijks concrete plannen of voorstellen te vinden. Deat blijkt uit het onderzoek ‘Een goed huis voor iedereen?’ van de Rekenkamercommissie Dordrecht.
Marjolein Vos | 22 november 2022 11:09 | Aangepast op 22 november 2022 11:09
De Rekenkamercommissie doet uitgebreid onderzoek naar het woonbeleid van de gemeente. Er is nu specifiek gekeken de kwaliteit en duurzaamheid van huizen. De Rijksoverheid streeft in 2030 naar energieneutrale woningvoorraden. Huizen kunnen energiezuiniger worden door bijvoorbeeld betere isolatie en door het afsluiten van aardgas. Gemeenten moeten woningeigenaren daarbij meehelpen.

Dordrecht heeft samen met de zeven gemeente in de Drechtsteden een plan opgesteld voor verduurzaming in de komende jaren. Maar dat gaat volgens de Rekenkamercommissie niet ver genoeg. De hulp aan woningeigenaren bij het verduurzamen van hun woningen gebeurt ‘zeer beperkt’ op lokaal niveau. Dat moet anders, vindt de commissie; er zijn weliswaar doelen gesteld, maar die komen niet concreet en met duidelijke afspraken terug in het Dordtse woonbeleid.

De Rekenkamercommissie stelt dat er meetbare afspraken moeten worden gemaakt met woningcorporaties, die zelf ook vinden dat de gemeente sterker moet optreden om de particuliere woningvoorraad te verduurzamen. Verder kunnen huiseigenaren beter geholpen worden bij het aanvragen van subsidies, die bijdragen aan verduurzaming. De gemeente heeft in de afgelopen jaren twee subsidieregelingen uitgezet die woningeigenaren voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen, laat de commissie weten. Uit een door hen uitgevoerde kleine steekproef onder de bewoners blijkt dat zes op de tien bewoners geen duidelijk beeld heeft van de financieringsmogelijkheden die de gemeente biedt voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen.

Rol Rijksoverheid
Het College van B en W wijst als reactie onder meer op de rol van de Rijksoverheid, die landelijk prestatieafspraken heeft gemaakt met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente), de Woonbond en Aedes (landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland) . “Het beleid ligt vast, afspraken tussen gemeente en woningcorporaties gaan meer over planning en uitvoering.” Het college heeft aangegeven in te zetten op een versnelde uitvoering van plannen voor energieneutraal wonen. Dordrecht heeft het voornemen om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Meest gelezen

Lees ook

Bouw sociale huurwoningen Charlotte de Bourbonstraat van start

Trevyn van Houwelingen - Op donderdagochtend werd door Peter Heijkoop (wethouder Wonen), Tinka van R...

'Afval scheiden voor ondernemers in Dordrecht kan veel goedkoper en duurzamer'

Afval scheiden moet aantrekkelijker worden voor ondernemers in Dordrecht, stelt de Partij voor de Di...

Vertraging bij oplevering studio's Leerpark

De studio's die de afgelopen maanden geplaatst zijn op het Leerpark worden iets later opgeleverd dan...

Gemeente: ‘1000 extra betaalbare woningen bouwen’

De gemeente had in 2017 de ambitie om voor 2025 10.000 nieuwe woningen te bouwen in Dordrecht, maar ...

Waterschap Hollandse Delta en gemeente Dordrecht gaan meer samenwerken: ‘Aandacht voor waterveiligheid en biodiversiteit’

Ze werken al langer samen, maar maandag hebben het Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Dordrec...

Minder tegels, meer groen: schoolplein IKC De Repelaer ondergaat metamorfose

Integraal KindCentrum (IKC) de Repelaer in het Land van Valk heeft nu nog een schoolplein dat vooral...