‘Eneco-gelden meer inzetten voor energietransitie’

09 juni 2021 18:30

“De omvang van het bedrag dat gaat naar de Spoorzone, de binnenstad en de Dordwijkzone steekt schril af tegen de inzet voor de duurzame stad,” zegt Wille Verbakel, voorzitter van Drechtse Energie. Dat is de organisatie die zich inzet voor duurzame, lokale energieopwekking en verbonden is aan het burgerplatform Duurzaam Dordrecht.

In een brief aan alle politieke fracties roept hij op nog eens goed te kijken naar de verdeling van de inkomsten uit de verkoop van de aandelen van Eneco. Dat leverde de gemeente uiteindelijk 368 miljoen euro op, waarvan 243 miljoen wordt uitgegeven. De rest wordt apart gezet voor het wegvallen van het dividend, dat anders nog ontvangen zou worden.Blik op de toekomst

Het college heeft voorgesteld om de gelden vooral in te zetten voor de leefbaarheid en de toekomst van de stad. In onderstaande video leggen ze hun plannen uit. 140 miljoen gaat naar de ontwikkeling van het gebied rond het spoor, 55 miljoen naar de Dordwijkzone en 40 miljoen naar de binnenstad. Maar er wordt ook geld gereserveerd voor banen (8 miljoen) en een glansrijke toekomst voor jongeren (10,5 miljoen).

“De nadruk ligt teveel op de leefbaarheid van de stad. En niet op de energietransitie,” vindt Verbakel. Als het aan het platform ligt, wordt de 14 miljoen die nu klaar staat voor duurzaamheid flink verhoogd. “Dordrecht en de andere Drechtsteden willen in 2050 energieneurtraal zijn. Daar wordt al hard aan gewerkt, maar dat moet nog harder. Er zijn nog grote stappen te maken,” voegt hij toe. “Bijvoorbeeld waar het er om gaat alle woningen tijdig van het aardgas te krijgen en ook alle bewoners van de stad zover te krijgen dat zee mee doen, inclusief de bewoners met een laag inkomen.”


Alternatieve plannen

Een van de voorstellen van het platform is meer aandacht besteden aan maatregelen die bewoners kunnen inzetten om hun huis voor te bereiden op de energietransitie. In de vorm van subsidies en leningen. In totaal moet daar 100 miljoen naar toe gaan.

Daarnaast stelt het platform ook voor om energie-ambassadeurs in te zetten. Die kunnen het treffen van maatrgelen bevorderen. 100 van die ambassadeurs met coördinatie kosten 350.000 euro per jaar. Over de gehele looptijd bedragen de kosten 10,5 miljoen.

De gemeenteraad moet nog vergaderen over het voorstel van het college. Voor Platform Duurzaam Dordrecht is het duidelijk: “Het is niet meer dan logisch dat er een andere verdeling gemaakt wordt. Gezien de herkomst van de middelen, uit de opbrengsten van de verkoop van energie, ligt een teruggave aan de stad in de vorm van besteding aan energietransitie voor de hand,” meent Verbakel.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2021 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)