Gemeenteraad sceptisch over extra geld voor Sportboulevard

11 september 2019 15:09

In de eerste commissievergaderingen van de gemeenteraad na het zomerreces werd er onder meer gediscussieerd over de Sportboulevard. 10 jaar geleden werd het complex gebouwd. Dat kostte toen al 50 miljoen euro. In de afgelopen jaren is er steeds geld gereserveerd voor het onderhoud. Maar dat blijkt nu te weinig. Exploitant Optisport luidt de noodklok.

Uit een uitgebreid rapport blijkt dat er op tal van plekken in het gebouw problemen zijn; lekkages, roestend metaal en slijtage zijn aan de orde van de dag. En dat kan niet voor het huidige bedrag worden opgelost.

Er moet dus meer geld bij: nu om deze problemen op te lossen, maar ook structureel, om dit in de toekomst te voorkomen.

Daarom heeft wethouder Stam nieuwe afspraken gemaakt met Optisport, daarin staat dat er dit jaar bijna 300.000 euro extra zal worden geïnvesteerd. En dat er vanaf 2020 jaarlijks structureel 400.000 euro wordt gereserveerd voor de exploitatie.

De gemeenteraad is over het algemeen sceptisch. "Is dit nu echt genoeg, of komen er nog andere kosten bij?", vraagt Chris van Benschop van GroenLinks zich af. PvdA en CDA maken zich nog meer zorgen over het contract met Optisport dat nog tien jaar loopt. "Moet dat wel doorlopen of nu opengebroken worden, aangezien de huurder zich niet aan de afspraken lijkt te houden", stelt Cor van Verk van de PvdA.

Volgens de wethoder is dat totaal niet aan de orde. "Als gemeente zijn wij eigenaar en dus verantwoordelijk voor de staat van het gebouw. De afgelopen jaren is er slecht 1 procent van de aanschafkosten gereserveerd voor exploitatie en onderhoud en dat moet eigenlijk gewoon 2 procent zijn. In het overleg is duidelijk geworden welke hiaten er zaten in het onderhoud en daar hebben we nu nieuwe afspraken over gemaakt."

Tijdens een komende gemeenteraadsvergadering zal bekend worden of de gemeenteraad instemt met de gereserveerde kosten voor het onderhoud van de Sportboulevard. Wanneer de Sportboulevard op de agenda van de gemeenteraad komt is niet bekend.

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2020 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)