Dordrecht, Netherlands

Extra regels waterschap voor PFAS-grondwater

Lozing van vervuild water kan nare gevolgen hebben REEM fotografie
In aanvulling op landelijke wetgeving stelt waterschap Hollandse Delta extra voorwaarden aan opgepompt grondwater met PFAS. Dit om de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater extra te beschermen en om illegale situaties te voorkomen. WSHD is het eerste waterschap dat een beleidsregel wil opstellen voor de lozing van PFAS-houdend grondwater. Het voorstel wordt vanmiddag besproken in een openbare commissievergadering.
Sebastiaan van Mill | 9 mei 2023 12:54 | Aangepast op 9 mei 2023 12:54
In het werkgebied van Waterschap Hollandse Delta zijn de grond, het grondwater en het oppervlaktewater verontreinigd zijn door PFAS. Soms moet grondwater met PFAS worden weggepompt om in bouwputten te kunnen werken, bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten of bij vervanging van riolering. WSHD wil voorkomen dat de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater daardoor verslechtert. Daarom stelt het waterschap nu extra regels aan de afvoer van dat PFAS-grondwater.

PFAS zijn slecht-afbreekbare stoffen.
Ze komen vooral in het grondwater door luchtverontreiniging, maar bijvoorbeeld ook door afvalwater van industrie of door bluswater en blusschuim bij brand. Het overtollige PFAS-grondwater moet bij voorkeur worden teruggebracht op het bouwterrein zelf. Als dat niet lukt, is opslag op een aangrenzend perceel een goede optie.

Strenge voorschriften voor in sloot
Als dat allemaal niet lukt, kan het water in de sloot. Maar dan moet het wel aan strenge voorschriften voldoen. Het waterschap controleert met een zogeheten immissietoets of de oppervlaktewaterkwaliteit niet verslechtert door de lozing. Zo nodig, moet het water worden gezuiverd met de best beschikbare techniek. Het vervuilde water via de riolering wegwerken is de allerlaatste optie. De rioolwaterzuivering kan PFAS namelijk niet uit het water zuiveren.

De commissievergadering start om 14.00 uur en is hier te volgen.

Lees ook

Dordtenaar Anne Mollema vertelt over zijn functie bij waterschap Hollandse Delta

Er wordt deze week veel aandacht besteed aan het water. Zo werd woensdag de vloedschottentest uitgev...

Hoe nu verder met Chemours in de Dordtse raad? 'Moeten druk op de ketel houden'

De provincie, de Tweede Kamer en het Europees Parlement: de uitstoot van PFAS door Chemours is inmid...

Vijf vragen over het vonnis tegen Chemours: wat betekent de uitspraak?

Chemiebedrijf Chemours had actief informatie met de overheid moeten delen over de schadelijkheid van...

'Wij kunnen heel tevreden zijn', zeggen gemeenten over PFAS-overwinning

"Wij hebben altijd gezegd dat wij Chemours aansprakelijk vinden voor de uitstoot en dat heeft de rec...

Chemours aansprakelijk voor milieuschade door PFAS-stoffen, oordeelt rechter

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is aansprakelijk voor schade die gemeenten in de omgeving hebben...

Sandy uit Amerika verloor haar man en strijdt nu tegen PFAS: 'Wil graag contact met mensen uit Dordrecht'

Moet Chemours uit Dordrecht betalen voor de PFAS-vervuiling die het in de omgeving heeft veroorzaakt...