Dordrecht, Netherlands

Minima Drechtsteden beter af

De koopkracht van de minimuminkomens in de Drechtsteden is er in twee jaar flink op vooruitgegaan. Dat staat in een evaluatie van het minimabeleid. Wel is ook het aantal minima toegenomen
Gert van der Steen | 20 juni 2016 11:10 | Aangepast op 20 juni 2016 11:10
.Deze evaluatie van de Sociale Dienst is vandaag naar de Drechtraad verstuurd. Daarin wordt de financiële toestand van de minima door het Nibud en het Onderzoekcentrum Drechtsteden vergeleken met de situatie in 2013. Sinds dat jaar zijn een aantal maatregelen van kracht geworden waar steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Na aftrek van de vaste lasten staan de meeste minima nu positief, waar dat in 2013 nog niet het geval was. Maar voor sociale activiteiten, zoals sport, is er nog steeds geen geld over. Daarom zijn er nog aanbevelingen gedaan om ook in deze situatie verbetering te brengen.


De regelingen die sinds 2013 zijn ingesteld hebben effect. Het gaat daarbij o.a. om het Persoonlijk Minimabudget, de vrijwilligersbonus, het SMS kinderfonds en de collectieve zorgverzekering. Maar hoewel steeds meer mensen van de regelingen gebruik maken, wordt nog lang niet iedereen bereikt. Portefeuillehouder Van de Burgt wil dan ook op korte termijn in overleg met organisaties om een werkgroep in te stellen, die de bekendheid van de regelingen moet vergroten.


Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen gedaan om de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie te verbeteren. Zo valt te denken over een soortgelijk fonds als het SMS Kinderfonds om ook volwassenen in staat te stellen om te sporten en aan culturele activiteiten deel te nemen. En om het budget hiervoor verder te verruimen zouden er mogelijk afspraken kunnen worden gemaakt met woningcorporaties over huurmatiging. Van de Burgt neemt deze aanbevelingen over en wil voor het eind van het jaar daarover een voorstel doen.

Lees ook

Circulair slopen: op weg naar Huis van Stad en Regio

Wie regelmatig in de binnenstad komt, kan het niet ontgaan zijn: er wordt hard gewerkt aan de Spuibo...

Luister hier terug: Studio de Witt van zaterdag 24 december

Het radioprogramma Studio de Witt was zaterdag te horen op Papendrecht FM en Drechtstad FM. Via onze...

Ambulancedienst kwaad op vandalen die AED-kast opblazen: ‘Oerdom’

Ambulancedienst Zuid-Holand Zuid is op zoek naar de vandalen die woensdagnacht een AED-kast hebben o...

Duizend euro van havenbedrijf Rotterdam voor wijk- en speeltuinvereniging Stadspolders

Onder de naam 'Hoge Hoed' ondersteunt havenbedrijf Rotterdam vijftien voornamelijk regionale organis...

Dit oude kerkje uit 1886 staat te koop: 'Een project voor de echte klusser'

De Lydiakerk was het kerkje van de bewoners van buurtschap Tweede Tol. Huwelijken, kerstvieringen en...

FC Dordrecht nipt onderuit in besloten oefenduel met Anderlecht

FC Dordrecht heeft maandagmiddag een oefenwedstrijd tegen de Belgische club Anderlecht met 1-0 verlo...