Dordrecht, Netherlands

Extra plekken statushouders verhogen druk op woningmarkt

Een statushouder verlaat de opvanglocatie © Inge van Mill
De gemeente Dordrecht moet in de tweede helft van 2023 ruim twee keer zoveel statushouders (212) opvangen als dat er plekken voor hen zijn gevonden in de eerste helft van het jaar (93). Dat blijkt uit maandelijkse cijfers die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft gepubliceerd.
Trevyn van Houwelingen | 4 augustus 2023 16:04 | Aangepast op 4 augustus 2023 16:04
Gemeenten krijgen van Den Haag ieder halfjaar een taakstelling voor de hoeveelheid statushouders die zij moeten huisvesten. Voor dit half jaar is dat getal voor de stad Dordrecht neergezet op 185, maar van het afgelopen half jaar waren er nog 27 personen waarvoor nog geen plek was gevonden. Gecombineerd levert dat dus 212 personen op tot 2024. Een groot aantal, zeker gezien de prestaties van het eerste half jaar, waarin er voor 93 mensen een plek gevonden kon worden in de stad.

Locatie
Dordrecht kampt al langer met problemen qua huisvesting, het is algemeen bekend dat er veel starters en jonge woningzoekenden zijn die in de stad geen betaalbare woning kunnen vinden, daar bovenop moeten er nu dus nog ruim tweehonderd statushouders aan een woonplaats geholpen worden.

In de stad zijn er al een hotelboot (Bellriva) en gebouwen aan de Singel en Marconiweg gebruikt als opvanglocatie, maar het huisvesten van 212 extra personen in de huidige opvanglocaties lijkt in eerste instantie niet reëel.

Een optie is wellicht het vermeerderen van het aantal Merwedehuusjes, scandinavische woonunits met de basisbenodigdheden, zoals de vijf die in 2018 bij de Veerplaat zijn geplaatst. Dit soort woonunits zijn een goedkoop alternatief voor woningen, maar om 212 personen van zo’n plek te voorzien is erg kostbaar, zowel qua financiering als een te vinden locatie met voldoende ruimte. Voor de gemeente blijft het een lastig vraagstuk.

Distripark
In maart van dit jaar werd het plan van de gemeente Dordrecht om een asielzoekerscentrum te gaan bouwen op het Distripark goedgekeurd door het COA. Het centrum moet opvang gaan bieden aan 580 asielzoekers, maar kan waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2024 in gebruik genomen worden. In Nederland zitten de AZC’s überhaupt bomvol met statushouders, zo verblijven er bijna 16.000 statushouders in asielzoekerscentra door heel Nederland. Dat komt voor een groot deel omdat er voor statushouders die uit de AZC’s komen geen geschikte woningen gevonden kan worden.

Binnen de provincie gaat het niet veel beter, gekeken naar de opvang van statushouders. Van de 50 gemeenten in Zuid-Holland lukte het er 36 niet om te voldoen aan de doelstelling voor het eerste half jaar, daarvan was Dordrecht er één.

De gemeente is op de hoogte van de taakstelling maar kon op dit moment nog geen reactie geven.

Lees meer over:

COA|huisvesting|statushouders|

Meest gelezen

Lees ook

Te weinig plekken voor statushouders door krapte op woningmarkt

In totaal kregen 197 statushouders vorig jaar een woning toegewezen in Dordrecht. Dat zijn er 44 min...

Onze regio moet nog dit jaar 3 keer zoveel asielzoekers op gaan vangen, Rotterdam nog veel meer

Het aantal asielplekken in de regio Rijnmond moet binnen een jaar flink omhoog. Dat komt door de spr...

Gemeente Zwijndrecht organiseert bijeenkomst over opvang asielzoekers

Voor omwonenden en andere belangstellenden wordt maandag 22 januari in Zwijndrecht een informatiemar...

Vluchtelingenboot Papendrecht blijft langer liggen; nieuwe opvanglocatie is nog niet klaar

De crisisnoodopvangboot aan de Anthony Fokkerkade in Papendrecht blijft 3 maanden langer liggen. Ee...

AZC Dordrecht gaat eind 2024 open

Het Asielzoekerscentrum (AZC) op de hoek Aquamarijnweg-Burgemeester van der Dussenstraat gaat naar v...

Op bezoek bij Javed in het AZC ‘s-Gravendeel

Gezellig met je buren bij elkaar komen voor een kopje koffie of een bbq en elkaar zo beter leren ken...