Dordrecht, Netherlands

Geld voor aanpak armoede, jeugdcriminaliteit en verloedering in Dordt West

Dordrecht geselecteerd voor Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheidproject van het Rijk

Het Rijk trekt ruim 700 miljoen euro uit voor 19 gemeenten in Nederland waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat. Het gaat om steden waar problemen op het het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid zich opstapelen. Ook Dordrecht krijgt geld van de overheid om hier iets aan te doen.
Marjolein Vos | 5 juli 2022 10:42 | Aangepast op 5 juli 2022 10:42
“Deelname aan dit programma was een grote wens”, zegt burgemeester Wouter Kolff. “Het gaat op veel punten steeds beter met Dordrecht, maar met name in een aantal wijken moeten we gericht met elkaar aan de slag om zaken te verbeteren. Het is niet te accepteren dat de plek waar binnen onze stad je wieg staat, bepaalt welke toekomst je hebt. Met deze integrale aanpak gaan we daar met hulp van het kabinet en andere partners wat aan doen. De doelstelling van het Nationaal Programma is om de leefbaarheid en veiligheid van de meest kwetsbare gebieden in 15-20 jaar tijd op orde te brengen en het perspectief voor de bewoners te verbeteren. Dit doen we door de fysieke omgeving te verbeteren, meer toekomstperspectief aan jongeren te bieden en de veiligheid te vergroten. Dit sluit ook mooi aan bij de Dordtse politieke wensen.”

Toekomstperspectief
Verschillende ministeries uit Den Haag gaan met elkaar samenwerken in dit project. Zo wordt er geïnvesteerd in betere volkshuisvesting (600 miljoen euro), het voorkomen van jeugdcriminaliteit (82 miljoen euro) en de aanpak van armoede en schulden (20 miljoen euro). Het geld is niet alleen bedoeld om huidige problemen aan te pakken, maar vooral ook te bouwen aan een betere toekomst. Daarom wordt er ook fors geïnvesteerd in het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de versterking van scholen met veel leerachterstanden.

Dordtse aanpak
Wat het concreet voor Crabbehof, Wielwijk en Krispijn gaat betekenen, is nog afwachten. De komende maanden wordt er samen met lokale partners en in afstemming met het Rijk gekijken naar de invulling van het programma. 'Er gaat nog meer geïnvesteerd worden in preventie van jeugdcriminaliteit en het vergroten van weerbaarheid van jongeren, we zorgen ervoor dat bewoners meer kunnen meedoen in de samenleving, we verbeteren slechte woningen en zorgen voor meer gemengde wijken”, laat de burgemeester weten.

Lees ook

Achterstanden, pasta met smac en geen kinderfeestjes: dit is leven zonder bestaanszekerheid

Niet veel, maar wel toereikend. Zo omschrijft het Centraal Planbureau (CPB) het maandelijkse inkomen...

5 jaar Quiet Drechtsteden: ‘Het geeft ons mooie momenten’

Quiet Drechtsteden bestaat 5 jaar en dat wordt gevierd met een campagne om meer aandacht te vragen v...

Deze week in Eilandleven: een terugblik op Wereld Armoededag en de Cultuurnacht

In ons programma Eilandleven zetten we iedere week de spotlight op culturele, kunstzinnige activitei...

Woensdag op TV Dordrecht: Via Cultura Magazine

In het Via Cultura Magazine deze week een interview met Ilona Snip over haar comeback concert in de ...

Meer Drechtstedelingen melden zich bij armoedeplatform: 'Gaat nu heel hard'

Steeds meer mensen melden zich aan bij het armoedeplatform Quiet Drechtsteden, dat mensen in armoede...

Drukke dagen bij de speelgoedbank: ‘Mensen willen meer helpen’

Sinterklaas is terug naar Spanje en de rust is wedergekeerd in Dorddrecht, behalve bij de Dordtse sp...