Dordrecht, Netherlands

Onderzoek naar biodiversiteit: 10.000 soorten op één eiland in één jaar

Het jaar 2024 staat voor natuurminnend Dordrecht in het teken van de biodiversiteit. De gemeente, experts, natuurverenigingen, onderzoeksinstituten en vrijwilligers gaan het hele jaar door op zoek naar verschillende dier- en plantensoorten met het ambitieuze doel om aan het eind van 2024 10.000 wilde soorten op en rondom het eiland te hebben gevonden.
Trevyn van Houwelingen | 29 februari 2024 12:20 | Aangepast op 29 februari 2024 12:20
Het doel van het 10.000-soorten-jaar is het vergaren van nieuwe kennis over de Dordtse biodiversiteit. Landelijk zijn er al jaren zorgen over de terugloop van de biodiversiteit en toen de gemeente wilde weten hoe dat op het eiland van Dordt zat, bleek dat er opvallend weinig informatie verzameld is over de verschillende soorten die er op en om ons eiland leven. Daar moet dit jaar verandering in gaan komen, maar daar is wel wat hulp bij nodig.

Van de 10.000 soorten hoopt stadsecoloog Sjoerd-Dirk Fiaschi er minstens 5000 in de Dordtse bodem aan te treffen. Om minuscule grondorganismen, die ook meetellen voor de soortenteller, te identificeren werkt de gemeente samen met onderzoekers van biodiversiteitscentrum Naturalis in Leiden. Zij analyseren de verzamelde grondmonsters op DNA-sporen en kunnen daarmee bepalen welke soorten de Dordtse klei tot hun leefgebied hebben gemaakt. De andere 5000 soorten moeten te land, ter zee en in de lucht gevonden worden.

Bio-blitzen
Het onderzoek wordt niet alleen door specialisten uitgevoerd. Zo worden er gedurende het jaar zogeheten bio-blitzes, korte onderzoeksmomenten waarbij vrijwilligers en natuurorganisaties samen op zoek gaan naar zo veel mogelijk soorten, georganiseerd. Naast deze georganiseerde momenten kan de natuurliefhebber ook in de eigen tijd bijdragen aan de actie. Daarvoor dient de app Obsidentify gedownload te worden.

Met die app maakt de gebruiker een foto van de te identificeren plant- of diersoort. De app identificeert de soort en onthoudt de locatie waar de foto genomen is. Vervolgens voegt de gebruiker de soort toe aan een speciale Dordtse database in de app. Daarin zijn alle eerdere meldingen toegevoegd; op het moment van schrijven staat de teller al op meer dan 1100 geïdentificeerde soorten door ruim 400 verschillende gebruikers.

Naturalis
Uiteindelijk moet de informatie uit de app in combinatie met de bevindingen van de onderzoekers van Naturalis de gemeente van informatie voorzien over de status van de biodiversiteit op het eiland. De resultaten hebben dan weer effect op het natuurbeleid dat de gemeente Dordrecht en uitvoerend wethouder Tanja de Jonge voert. De wethouder roept ook iedere Dordtenaar op om tijdens een wandeling even je telefoon erbij te pakken of een foto op te sturen naar de stadsecoloog.

Bekijk hieronder ook de videoreportage die RTV Dordrecht maakte over het jaar van de 10.000 soorten.

Lees ook

Mieneke leeft nog dankzij speciale medicatie tegen kanker

Mieneke van der Meulen heeft een zeldzame vorm van leukemie, chronische myeloïde leukemie (CML). Maa...

Dordts Weekend van de natuur zoekt initiatieven

Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Daarom organiseert de gemeente samen met allerlei groene o...

Middeleeuwse Dordtenaren met botbreuk onder de scanner voor de wetenschap

Nadat er eerder dit jaar al twee middeleeuwse mannen gescand werden mocht de afdeling Radiologie van...

Nieuw onderzoek RIVM: te veel PFAS via voedsel en drinkwater

Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater samen. Dat blijkt uit nieu...

Kale kadewanden Wantij binnenkort groen en levendig

Vanaf de Prins Hendrikbrug zijn ze nog nauwelijks zichtbaar, maar aan de noordkant van het Wantij ha...

Hoe staat het ervoor met de biodiversiteit in Dordt? Zo kom je erachter

In de eerste maanden van 2023 organiseert de werkgroep 'Biodivers Dordt' vier winterlezingen over de...