Dordrecht, Netherlands

Begroting 2023: gemeente blijft in zware tijden investeren in stad en haar bewoners

De gemeente blijft ondanks de moeilijke tijden investeren in de stad. Haar begroting van 684 miljoen euro heeft ze voor 2023 sluitend kunnen krijgen. De financiën zijn stabiel. En de gemeente belooft haar uiterste best te gaan doen om volgend jaar met daadkracht de grootste problemen rond de bestaanszekerheid en energiearmoede aan te pakken.
Ingrid de Groot | 7 oktober 2022 14:34 | Aangepast op 7 oktober 2022 14:34
Het college van burgemeester en wethouders maakte de begroting voor 2023 vanochtend (vrijdag) tijdens een persontbijt bekend in het Energiehuis.

Zo krijgen alle 40.000 gezinnen in Dordrecht een eenmalig extraatje van 75 euro om hun gemeentelijke lasten te dempen.  De gemeente trekt daar 4 miljoen euro voor uit.

Die gemeentelijke lasten stijgen evenwel in 2023 door de inflatie ondertussen ook, met 6,3 procent.

Investeren in de binnenstad blijft volgend jaar een speerpunt.  Daarom wordt in 2023 een spraakmakend plan gemaakt voor meer kwaliteitsgroen op onder andere het Statenplein. En er zijn ideeën voor een parkeergarage onder de Grote Markt.

En dan is er nog het hoopvolle nieuws waar veel Dordtenaren al jaren op wachten: er moeten volgens het college snel meer betaalbare huizen komen. De gemeente belooft een inhaalslag te gaan maken.
Hier zijn een paar andere belangrijke punten:

Boodschap van hoop
'Blijf omkijken naar elkaar', zei burgemeester Wouter Kolff. Kolff ziet op dit moment hoe mensen in de stad worstelen met hun energierekening en de dure boodschappen. Ondertussen komen zware berichten over de oorlog in de Oekraïne en vluchtelingen ook hard binnen bij de Dordtenaren.

Evenwel roept Kolff op de moed erin te houden. "Laten we ervoor waken dat er een grauwe deken over de stad heen komt te hangen."

Kolff noemde zich vanochtend in de eerste plaats burgervader. "Ik zie alle noden die er zijn in de stad. En ik hoor hoe de mensen die al krap zaten - maar ook de middeninkomens - door de hoge energierekening ongelooflijk moeilijke keuzes moeten maken."

Het raakt hem. Maar Dordtenaren moeten volgens hem ook hoop houden. En ze moeten zij-aan-zij blijven staan, was zijn boodschap. "We moeten elkaar niet de put inpraten. We moeten de positiviteit blijven zien." Omkijken naar elkaar is belangrijk, zegt hij. "Zoals een praatje maken met je buren."

De huidige crisis vraagt volgens het college meer dan ooit om een daadkrachtige overheid. Kolff zei daarom blij te zijn met zijn college dat volgens hem de schouders eronder wil zetten. ,,We zijn een echt team.´
Lichtjesfeest
Om kleur en gezelligheid in de stad te houden worden in 2023 niet alle leuke dingen wegbezuinigd. Zo blijft volgens burgemeester Wouter Kolff onder andere het lichtjesfeest rond Kerstmis bestaan. Afgelopen jaar was dat feest van licht een gigantisch succes. In het donker konden mensen rond de feestdagen in de binnenstad flaneren, langs monumenten en andere pronkstukken, kunstzinnig badend in het gekleurde lucht. Zoals het verlichte oude Stadhuis, de havens en het Groothoofd. Er kwamen duizenden mensen op af.

"Een leuk uitje is belangrijk. Licht geeft ook hoopt."

40 miljoen euro voor opkrikken van Grote Markt en groen in de binnenstad
De gemeente Dordrecht investeert in 2023 40 miljoen euro in de binnenstad zodat deze zijn gloed behoudt, en groener wordt. Afgelopen jaren lieten Dordtenaren merken dat zij groen missen in het centrum, stelt het college.

Voor onder andere het gave, maar 'kale' Statenplein wordt daarom een ontwerp ontwikkeld met veel groen. De aanblik moet er volgens wethouder Maarten Burggraaf (VVD) eruit gaan knallen. "Met de investeringen gaan we zorgen dat de binnenstad als een magneet mensen uit de verre regio blijft trekken", zei hij. Dat is  goed voor de lokale economie.

Op dit moment zitten volgens hem vastgoedmensen, winkeliers, gemeente en andere ondernemers rond de tafel om ontwerpen te maken. Op het Statenplein komt kwaliteitsgroen. "Het worden geen gemeentestruiken."

Ook moet het blik - de auto's -  van de straat.  Burggraaf vertelt dat er een serieus idee is een parkeergarage te bouwen, onder de Grote Markt.
MKB/Sportclubs
Wethouder Burggraaf zei alle zorgen te horen van de winkeliers om hun energierekening. Ze gaan gebukt onder minder inkomsten nu consumenten minder besteden. "Ik blijf in Den Haag aandacht vragen voor de steunpakken voor het MKB."
Dordrecht heeft in ieder geval in 2023 een Crisis- en Herstelfonds met daarin 5 miljoen euro voor sportclubs en ondernemers in nood. Volgens wethouder Marc Merx (VVD, Sport) geldt daarbij niet 'Wie het eerst komt, die het eerst maalt'.
Onder sportclubs is onlangs al gepeild hoe hoog de nood is. 'Het heeft echt onze aandacht', aldus Merx.

Betaalbare woningen
Meer betaalbare huizen. Dordtenaren kijken er verlangend naar uit. Volgens het college zal er volgend jaar een inhaalslag gemaakt gaan worden. Dat is althans de ambitie.
"Van de 4000 woningen die er tot 2026 bijkomen moet dertig procent sociale woningbouw zijn", aldus wethouder Peter Heijkoop (CDA).

In de woningbouwplannen voor de Spuiboulevard en het Maasterras is daarom nadrukkelijk ook ruimte voor betaalbare koophuizen. De panden en appartementen zijn bereikbaar voor starters, leraren, agenten en zorgpersoneel.
Volgens Heijkoop heeft Dordrecht, door problemen op het stadhuis, slagen gemist op de woningmarkt. "We zagen dat er fors huizen gesloopt werden, zoals in de Colijnstraat in Crabbehof, en in Wielwijk. Maar er kwamen geen huizen terug."
Hoe dat kwam? "Vanuit de gemeente is onvoldoende duidelijk beleid gevoerd."

Het zou volgens Heijkoop niet goed geboterd hebben tussen de verantwoordelijk wethouder (Piet Sleeking, Beter Voor Dordt, red.) en de corporaties. "Ik had de indruk dat de relatie tussen de gemeente en de corporaties beter kon."
De gemeente zit nu rond de tafel met verhuurders Trivire en Woonbron om een inhaalslag te maken.
Omdat er onvoldoende gebouwd is, is er volgens Heijkoop ondertussen wel een trieste ontwikkeling in de stad. "Ongeveer de helft van de mensen in onze daklozenopvang heeft een baan, en hoort daar helemaal niet." Deze mensen kunnen echter nergens terecht. Omdat er geen betaalbare huizen te vinden zijn.

Stadswachten
Wethouder Marc Merx (VVD) bracht zojuist een opmerkelijk feit naar buiten. Stadswachten die toezicht houden ,en zorgen voor veiligheid kunnen zich volgens hem via de huidige constructie niet binden aan de stad. Ze zijn nog in dienst van een extern bureau, maar willen gewoon een vast dienstverband bij de gemeente zelf.

"48 procent van onze handhavers haakt gemiddeld na één jaar en drie maanden af. Ze vertrekken naar een andere baan, buiten de stad."
Om die bizarre leegloop te lossen, gaat Dordrecht handhavers voortaan weer zelf in dienst nemen. Zodat ze zich binden aan de stad.
Er komen meer handhavers die zichtbaar zijn op straat. Merx belooft ook hoog te gaan inzetten op veiligheid in de wijken. En hij wil ernstige afvalproblemen door het illegaal dumpen van vuile troep, bestrijden.

Aannemers
De rode loper ligt bij Dordrecht uit voor aannemers en bouwers, was gisteren de prangende boodschap. Wie woningen wil bouwen, kan jaren sneller dan elders in Nederland al aan de slag omdat veel procedures al zijn doorlopen, aldus het college.

Zorgen zijn er wel dat aannemers het laten afweten, nu de prijs voor koopwoningen aan het zakken zijn, terwijl de bouwkosten stijgen. De rode loper blijft liggen, aldus Dordrecht die bouwers wil.

Energiecoach
Energiecoachen rijden momenteel op hun bakfiets door de binnenstad om thuis tips te geven aan Dordtenaren hoe ze er energie kunnen besparen. Volgens wethouder Tanja de Jonge (GroenLinks) is de aanpak een behoorlijk succes en wordt het project voorgezet in 2023. "Er zijn al tachtig aanmeldingen."

Dordrecht wil zelf ook voorkomen dat ze voor de mussen gaat stoken. En ze wil duurzaam zijn. "Er ligt een programma om onze eigen gebouwen goed te gaan aanpakken en de energie er naar beneden te brengen. En daarmee ook te laten zien wat mogelijk is."

Vervoer
Volgens wethouder Rik van der Linden (CU) gaat de gemeente inzetten op goede bereikbaarheid van de stad. Hij wil parkeren aan de rand van de stad gaan aanmoedigen.
Voor 65-plussers is er in 2023 gratis openbaar vervoer. Dordtenaren met een laag inkomen, zullen korting gaan krijgen op het openbaar vervoer. Hoeveel korting is nog niet bekend.

Lees meer over:

begroting|