Dordrecht, Netherlands

Bomen Wantijoever mogen gekapt: gemeente kan verder met herstel

Eigenlijk was er in 2019 al een kapvergunning verleend, maar doordat Stichting Het Wantij steeds opnieuw bezwaar aantekende, lagen de werkzaamheden aan de oever van de Wantij tot nu toe stil. Dat had alles te maken met de plannen van de gemeente om een aantal bomen en struiken te kappen. De Raad van State heeft het bezwaar afgewezen.
Marjolein Vos | 22 februari 2023 15:20 | Aangepast op 22 februari 2023 14:50
De gemeente start komende week met het verder herstellen van de oever tussen Schaerweide en de Prins Hendrikbrug. “Zo wordt de kade toekomstbestendig gemaakt”, laat een woordvoerder weten. En daarvoor moet een groot deel van de bomen weg. “Wortels van bomen langs de oever drukken op dit moment overal de zetsteenbekleding op. Hierdoor laten zetstenen los en is de oever kwetsbaar voor uitspoeling en erosie. Erosie kan op den duur leiden tot grote afkalving van de oevers. Dat  is niet wenselijk in stedelijk gebied waar veel mensen wonen en gebouwen beschermd moeten worden. In de binnenstad heeft Dordrecht daarom hoge kades langs de rivieren en op andere plekken zetsteenoevers.  Als de oevers geheel zijn bekleed met natuursteen kan er geen uitspoeling plaatsvinden.”
Voor de beste oeverveiligheid zouden alle bomen weg moeten, maar de gemeente heeft er nu toch voor gekozen om ongeveer 10 bomen te laten staan.

Stichting het Wantij
Het is niet de eerste keer dat Stichting het Wantij het niet eens is met de plannen van de gemeente. De stichting werd in 2005 opgericht en staat voor 'behoud, herstel en bevordering van natuur, milieu en landschappelijke waarden in de Drechtsteden, met name in de omgeving van het Wantij en de Beneden Merwede'.
In mei 2019 hadden de Stichting en de gemeente onenigheid over de kap van bomen tijdens het broedseizoen. En in februari 2020 stonden de partijen tegenover elkaar in de rechtbank, ook over de kap van bomen. Volgens de Stichting baseert de gemeente het beleid op onderzoeken die ondeskundig en niet objectief zijn.


Van schakelstation naar woningen
De gemeente heeft eerder al de oude zetsteenoever hersteld bij de woningen van Schaerweide. Nu is het laatste stuk naast de Prins Hendrikbrug aan de beurt. Na de afronding van de werkzaamheden heeft de zuidelijke Wantijoever vanaf de bioscoop Kinepolis tot de Prins Hendrikbrug weer een solide zetsteen bekleding.
“De oever bij de Prins Hendrikbrug beschermt ook het 50 kV schakelstation, een gemeentelijk monument. GetGripp b.v. verbouwt het 50kV schakelstation komend jaar om naar woningen. Daarom is het nog belangrijker om de oever te herstellen”, vertelt de woordvoerder.

Nieuwe beplanting
Als de werkzaamheden aan het schakelstation zijn afgerond, worden er ongeveer 25 nieuwe bomen teruggeplaatst. “Na de verbouwing wordt het hele gebied heringericht volgens het beplantingsplan van een landschapsarchitect. Daarin zitten ook heesters en andere soorten beplanting. Bij de soortenkeuze is goed gekeken naar de bijdrage aan de biodiversiteit. Dit groenplan omvat zowel het particuliere terrein van de toekomstige 50 kV-bewoners als de publieke ruimte ernaast. In het groenplan is ook het openbare wandelpad opgenomen. Dit wandelpad is een belangrijke schakel in het 'rondje Wantij', de wandelroute langs de Wantijoevers in beide delen van Stadswerven."

Lees meer over:

Wantij|Stichting Het Wantij|

Lees ook

Luxe jachten of historische schepen? Uitbreiding De Leefwerf blijft onzeker

Jos Hubens is een schipper in hart en nieren. In 2004 zorgde hij ervoor dat de René Siegfried, de e...

Stichting Het Wantij teleurgesteld over uitspraak Raad van State

“Wij hebben de bomen en de dieren wel een stem gegeven die gedurende de afgelopen jaren overal is...