Dordrecht, Netherlands

Nieuw diversiteitsbeleid op komst, gemeente in gesprek met minderheden

Het was al even geleden, maar oudere bewoners van Dordrecht herinneren zich wellicht nog wel dat Dordrecht vroeger een koplopersgemeente was. De stad kreeg gelden van de staat om te werken aan diversiteit en richtte een stuurgroep op van raadsleden en betrokken mensen uit de samenleving. Het koplopersprogramma ging na 2014 ter ziele, maar met het opstellen van de startnotitie diversiteit en inclusiviteit worden de ambities van 2008-2014 nieuw leven in geblazen.
Trevyn van Houwelingen | 31 maart 2023 18:30 | Aangepast op 31 maart 2023 17:52
Dordrecht is één van vijftig regenbooggemeenten in Nederland, dat betekent dat de gemeente zich inzet voor de acceptatie, veiligheid en gelijkheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en personen met een intersekse. Daarnaast is er een meldpunt van bureau Radar, waar inwoners terecht kunnen om melding te maken van discriminatie. Ook heeft het college in 2020 nog het Charter Diversiteit ondertekend, waarmee ze zich samen met duizenden bedrijven en andere gemeenten inzet voor het verbeteren van diversiteit op de werkvloer.

Startnotitie
Hoewel deze initiatieven stuk voor stuk bijdragen aan een veiligere en inclusievere stad is het beleid op dit gebied nog te gefragmenteerd. Dat gaf het college zelf ook aan tijdens een presentatie over diversiteit aan gemeenteraadsleden. Daarom wordt er nu werk gemaakt van een startnotitie Diversiteit en Inclusiviteit. Dat is een wollige en politieke term om aan te geven dat er een begin wordt gemaakt met het opstellen van uitvoerbare plannen om de diversiteit in en inclusiviteit van de stad te verbeteren.

De startnotitie zou, volgens de planning van het college, ergens in maart 2023 af moeten zijn. Na de presentatie van de startnotitie kan er dan begonnen worden met het op papier zetten van de echte plannen, die voor het eind van 2023 af moeten zijn. Die worden dan weer opgenomen in een uitvoeringsprogramma tot 2026. Daarna wordt er gekeken of de verschillende initiatieven en acties van de gemeente ook echt hebben gezorgd voor een diversere en inclusievere stad.

“Bij het oplossen van problematiek omtrent discriminatie en diversiteit is het belangrijk om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen en inwoners van de stad. Je moet echt luisteren naar je inwoners.”, zo vatte de verantwoordelijk wethouder Chris van Benschop kort samen wat de gemeente nu aan het doen is om tot een stadsbreed gedragen diversiteitsbeleid te komen. Om de paar weken worden er focusgroepen met belangenvertegenwoordigers van verschillende minderheden en raadsleden georganiseerd in het Onderwijsmuseum.

In gesprek
De focusgroepen zijn volgens het college een laagdrempelige manier om ervaringen uit de stad op te halen en in gesprek te gaan met de bewoners van Dordrecht waarvoor het diversiteitsbeleid bedoeld is. Ahmet Polat is vertegenwoordiger van Platform Turkse Dordtenaren. Hij is blij dat de focusgroepen in het leven zijn geroepen: “We zijn blij met het initiatief van het college en dat wethouder van Benschop dit nu weer opzet. Na een aantal jaar stilte is het goed om nu weer in gesprek te gaan, het is interessant om van anderen te horen wat zij ervaren en denken.”

In de startnotitie wordt niet alleen stilgestaan bij manieren om minderheden beter bij de stad te betrekken, er wordt ook gekeken naar mogelijkheden die de gemeente heeft om uitsluiting of discriminatie te voorkomen. Om uit te zoeken hoe hard dit soort beleid nodig is stelden wij op onze sociale mediakanalen de vraag: Ben u ooit (op werk of school) gediscrimineerd? Hierop reageert een kleine minderheid, 48% met Ja. De andere 52% geeft aan nog nooit gediscrimineerd te zijn. Een uitslag die de noodzaak van gemeentelijk beleid dus ondersteunt.

Maar wat kan de gemeente, buiten de eigen werkvloer om, nog doen? De gemeente bepaalt niet wat er bij bedrijven of instanties gebeurt, ze kan hooguit invloed uitoefenen door voorwaarden te stellen bij aanvragen voor hulp of subsidie. Discriminatie is al strafbaar, met een geldboete van 8.700 euro of een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf als maximale straffen. Op gemeentelijk vlak zou er iets als een bewustwordingscampagne opgezet kunnen worden, maar die lijkt effectiever als deze wordt opgezet door de rijksoverheid. Discriminatie is namelijk niet alleen in Dordrecht een probleem.

Gemeenteraad
Voorlopig lijkt er dus vooral geluisterd te worden. En dat is een goed begin, ook volgens de verschillende partijen in de gemeenteraad. Enkele partijen, de PvdA en de PvdD stelden de 14e maart al voor om een adviesraad op te zetten met ervaringsdeskundigen uit de stad. Door de VVD en de VSP werd voorgesteld om vast te leggen dat er voor discriminatie geen plek is in de stad Dordrecht. Volgens die twee partijen zit het probleem tussen de oren van mensen en moet er gestopt worden met hokjesdenken.

Hoewel ieder partij het ermee eens is dat discriminatie geen plaats mag hebben in Dordrecht verschitl de zienswijze waarop dit bereikt moet worden. Vooral het concept positieve discriminatie leidde tot veel discussie in de raadsvergadering. Volgens de eerdergenoemde VVD en VSP mag er nooit sprake zijn van discriminatie, dus is ook het voortrekken van minderheden om tot diversere teams te komen niet geoorloofd. Onder andere GroenLinks, ChristenUnie/SGP en de PvdA maken zich juist sterk voor positieve discriminatie, maar wel onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt als kandidaten of sollicitanten even competent zijn.

Wethouder van Benschop ziet wel brood in positieve discriminatie, zo had zij tijdens de discussie van 14 maart een treffende anekdote. Die is hieronder te bekijken:
Wethouder van Benschop tijdens de raadsvergadering op 14 maart Gemeente Dordrecht
We zullen nog tot het einde van dit jaar moeten wachten op uiteindelijk beleid, maar om alvast wat extra informatie en verdieping aan te bieden is er vandaag, na het RTV Dordrecht nieuws van 18:00, een nieuwe aflevering van Thema van de Maand te zien. Het zal u niet verrassen na het lezen van dit artikel, het thema van deze maand is Inclusiviteit en Diversiteit. Zondag om 12:00 wordt de uitzending nog een keer herhaald, of kijk hieronder naar de reportage op ons Youtubekanaal.

Lees ook

Fysiek discriminatiemeldpunt moet drempel verlagen

In Dordrecht worden er relatief weinig meldingen van discriminatie gemaakt. Maar dat betekent niet d...

Gezondheidszorg in Dordt: focus op de preventie en houd de stad sociaal

De gezondheidszorg, één van de grootste kostenposten en veroorzaker van talloze kopzorgen. Het perso...

De route naar een levendige(re) binnenstad, waar staan we nu?

Slijpen aan een ruwe Diamant, dat was ruim anderhalf jaar geleden de naam van het meer dan veertig p...

VVD en VSP: ‘Positieve discriminatie is ook discriminatie’

De VVD en de Verenigde Seniorenpartij willen niet dat de gemeente voorkeursbeleid gaat voeren bij b...

Zo staat het ervoor met de vluchtelingenopvang in Dordrecht

Het besluit tot de bouw van een asielzoekerscentrum in Dordrecht leidde vanaf het eerste moment tot...

Dordrecht klimaatneutraal in 2040: “Iedereen op het eiland van Dordt moet mee”

Het gemeentebestuur heeft in haar ambities opgenomen dat het hele eiland van Dordrecht in 2040 klima...