Dordrecht, Netherlands

Proef met ‘verkennende ambulance’ blijkt succes: geld en capaciteit uitgespaard

Het blijkt zinvol wanneer de Huisartsenpost (HAP) één ambulanceverpleegkundige vooruit stuurt naar een patiënt waarvan niet duidelijk is of hij/zij wel of geen ambulance nodig heeft. Tijdens een proef die de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden gedurende een jaar hielden, is gebleken dat in de meeste van die twijfelgevallen geen ambulance hoefde te komen.
Emmely Kokshoorn | 16 maart 2022 11:45 | Aangepast op 16 maart 2022 11:45
De vooruitgestuurde ambulanceverpleegkundige kon in die gevallen vaststellen dat de patiënt ook veilig onder de hoede van de huisarts kon blijven. Door deze werkwijze kan in de toekomst de patiënt vaker gelijk de juiste zorg krijgen, terwijl het onnodig uitrukken van de ambulances wordt vermeden.

Nieuw type zorgverlener

Met de proef werd in feite een nieuw type zorgverlener tussen de HAP en de ambulancezorg geïntroduceerd. Deze zorgverlener vervult in de praktijk een handige scharnierfunctie. De ambulanceverpleegkundige rijdt in een personenauto met volledige ambulance-uitrusting en wordt aangeduid met de naam Rapid Huisartsgeneeskunde, kortweg Rapid HAG. Hij of zij werd tijdens de proef ingezet op meldingen waarbij de HAP normaliteruit voorzorg een ambulance zou oproepen om naar de patiënt te gaan, omdat het op basis van de melding ernstig en acuut zou kunnen zijn. Door de Rapid HAG te sturen, werd enerzijds geen risico genomen, maar anderzijds ook niet meteen een volledige spoedambulance met twee hulpverleners in beslag genomen.

Scheelt capaciteit en geld
Bij de 919 inzetten van de Rapid HAG tijdens het proefjaar, konden maar liefst 545 van de bezochte patiënten thuisblijven.Dat is meer dan de helft. In die 54 gevallen zou voorheen een ambulance zijn uitgerukt zonder dat dit uiteindelijk noodzakelijk was. Het voordeel van de Rapid HAG is dat hij of zij met spoed en voorrangssignalen kan rijden en - wanneer het wél ernstig en acuut is - meteen kan beginnen met het bieden van ambulancezorg. Ook heeft de de Rapid HAG de kennis om te beoordelen of de situatie veilig genoeg is om de huisarts op een later moment te laten langskomen, of om de patiënt te adviseren zelf de HAP, de huisarts of een andere hulpverlener te bezoeken of raadplegen. Dat scheelt dus ambulanceritten en daarmee capaciteit en geld.

Patiënten voelen zich gezien

Patiënten bleken zeer positief over het bezoek door de Rapid HAG en voelden zich serieus genomen. Dat bleek uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL. De huisartsen en triagisten van de HAP konden na de proef de Rapid HAG al bijna niet meer wegdenken. Ook de ambulanceverpleegkundigen zelf zijn in meerderheid positief, al zouden sommigen graag nog meer deel willen uitmaken van het beslisproces op de HAP. Daarnaast willen de partijen een betere afbakening van de zorgvragen waarbij de Rapid HAG van meerwaarde kan zijn. De meest voorkomende klachten waarbij een Rapid HAG ging kijken, waren vermoedens van hartproblemen: deze vormden circa de helft van de inzetten.

Betrokken partijen

De Rapid HAG heeft ook specifieke kennis om verwarde personen te kunnen beoordelen en hen eventueel direct te verwijzen naar een opvanglocatie van Yulius. Ook deze GGZ-instelling was daarom een partner tijdens de proef. Zorgverzekeraars droegen de kosten van de proef, waaruit ook naar voren is gekomen dat een forse besparing haalbaar is door niet onnodig een ambulance te sturen. De betrokken partijen gaan nu samen verkennen of en hoe de Rapid HAG een blijvende voorziening wordt.

Lees ook

Ambulancedienst meldt in 2021 weer meer mogelijke mishandelingen of verwaarlozingen

In 2021 is het aantal meldingen dat de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid doet van mogelijke mishande...