Sleeking en college overleven moties

09 juli 2019 17:46

Zowel wethouder Piet Sleeking als het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdagmiddag een motie overleefd. Cor van Verk van de PvdA diende tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie van treurnis tegen het gemeentebestuur en een motie van wantrouwen tegen Sleeking in vanwege de gang van zaken rondom de verhuizing van het Leger des Heils. Volgens Van Verk had de wethouder de omwonenden veel eerder moeten informeren. In 2016, maar dat gebeurde pas in 2018.

Sleeking trok eerder op de dinsdagmiddag het boetekleed al aan: “Hoewel het Leger des Heils daar zelf over ging hadden wij de omwonenden eerder moeten informeren.”

Irene Koene van Gewoon Dordt vroeg een hoofdelijke stemming aan. Dat betekent dat alle raadsleden moeten zeggen of ze voor of tegen de moties zijn.

De motie van treurnis is verworpen met 20 tegen 17.Ook de motie van wantrouwen haalde het niet. 20 raadsleden hebben nog steeds vertrouwen in de wethouder. David Schalken-den Hartog van Beter voor Dordt legde een stemverklaring af. Volgens hem is de wethouder al voldoende door het stof gegaan en hij verwacht dat het niet meer voor zal komen.

Had de motie van wantrouwen wel een meerderheid gekregen dan had wethouder Piet Sleeking per direct op moeten stappen. Met de motie van treurnis kan een gemeenteraad alleen aangeven de gang van zaken rond de verhuizing van het Leger des Heils te betreuren, maar dit heeft geen bindende kracht. Dat betekent dat er geen gevolgen hoeven worden verbonden aan een aangenomen motie van treurnis.

Woensdag is meer over dit onderwerp te zien in ons politiek programma Rechtstreeks uit de Raad. Volg de laatste politieke ontwikkelingen via onze website en social media.

Foto: Jordy Nijenhuis

Leuk artikel?
Deel met anderen:


© 2021 - RTV Dordrecht | HPU internet services | Powered by: CWM (Channel Web Manager)