Dordrecht, Netherlands

Geldboete voor Chemours: 750.000 euro

Het Openbaar Ministerie heeft de boete opgelegd omdat zowel de Nederlandse tak als het moederbedrijf te veel aan gefluoreerde broeikasgassen op de Europese markt zouden hebben gebracht.
Redactie RTV Dordrecht | 25 januari 2023 12:33 | Aangepast op 25 januari 2023 12:33
Vanuit Europese wetgeving zit er een limiet aan de hoeveelheid gefuroreerde broeikasgassen die een bedrijf op de markt mag brengen, de zogenaamde F-gassenverordening. Met de regelgeving wil de Europese Unie klimaatverandering tegengaan. Gefluoreerde broeikasgassen hebben namelijk een negatief effect op de opwarming van de aarde.

Naast de bekende broeikasgassen zoals koolstofdioxide en methaan zijn er ook industriële gefluoreerde broeikasgassen. De emissie van deze gassen is veel lager dan die van CO2. Deze gassen hebben echter per kilogram emissie een veel sterker aardopwarmend vermogen dan CO2. Daarom is het belangrijk om deze broeikasgassen terug te dringen.

Chemours Netherlands BV is de enige vertegenwoordiger van Chemours International Operations Sarl in de EU. Dit betekent dat Chemours Netherlands BV moet toezien op de naleving van de F-gassenverordening door het moederbedrijf. Chemours International Operations Sarl heeft de toegewezen quota in 2018, 2019 en 2020 overschreden, de Nederlandse tak deed dat alleen in 2019. Gezamelijk brachten ze 175.881 ton CO2 meer op de markt gebracht dan toegestaan.

De quota-overschrijdingen waren voor de Inspectiedienst Leefomgeving Transport aanleiding om twee keer een dwangsom aan Chemours Netherlands BV op te leggen: één voor het overschrijden van het eigen quotum en één voor het niet toezien op het driemaal overschrijden van de quota door Chemours International Operation Sarl. Met de boetes wil de ILT toekomstige overschrijdingen tegengaan. In 2021 hebben er geen nieuwe overschrijdingen plaatsgevonden.

Lees meer over:

Chemours|

Lees ook

Slootwater rondom Chemours-fabriek vervuild met PFAS, gevolgen voor enkele moestuinen

Moestuineigenaren rondom de Chemours-fabriek in Dordrecht kunnen regen- en kraanwater gebruiken voor...

Lichtpuntjes in uitkomst nieuw PFAS-onderzoek, 'maar de uitstoot moet naar nul'

De Dordtse wethouder Tanja de Jonge kijkt niet op van het nieuws dat slootwater rondom de Chemours-f...

Petitie gestart tegen lozen van PFAS en GenX: 'Zwaar kankerverwekkend'

Het lozen van PFAS en GenX: de Algemene Waterschapspartij (AWP) is er helemaal klaar mee. Daarom is ...

Voor de honderdste keer vervuilde grond gestort bij de poort van Chemours

De actiegroep “Gezondheid voor Alles” heeft zaterdag voor de honderdste keer vervuilde grond ges...

'Gifgas in nieuwe vergunning Chemours onverantwoord risico', vindt toxicoloog

Toxicoloog Jacob de Boer van de VU in Amsterdam vindt dat de gemeente Dordrecht een onverantwoord ri...

Gemeenteraad eist duidelijkheid over uitstoot Pfas door Chemours

De Dordtse gemeenteraad vraagt om duidelijkheid over de gevolgen van Pfas in Dordrecht. De aanleidin...