Dordrecht, Netherlands

Waterschapsbelasting 2024 waarschijnlijk zo’n 25 euro hoger

Het waterschapshuis (hoofdkantoor van het waterschap) in Ridderkerk Waterschap Hollandse Delta
Het Waterschap Hollandse Delta heeft de begroting voor komend jaar opgesteld. Centraal staat het belang van voldoende en schoon water, sterke dijken, gezuiverd afvalwater en veilige wegen, laat ze weten. Maar om alle werkzaamheden volgend jaar goed uit te kunnen voeren, is wel een stijging van de belastingopbrengst van 7,1% nodig.
Marjolein Vos | 23 oktober 2023 13:50 | Aangepast op 23 oktober 2023 12:05
Iedere inwoner betaalt waterschapsbelasting. Van dat geld zorgen de waterschappen voor de onderhoud van dijken en wegen en wordt er schoon en voldoende water geleverd. RTL Nieuws meldde in maart van dit jaar al dat de waterschapsbelasting in 2024 flink verhoogd zullen worden. De periode 2019 tot 2023 was precies de tijd van één waterschapsbestuur. Op 15 maart ging Nederland naar de stembus, voor de Provinciale Staten maar ook voor de waterschappen. De afgelopen jaren is de waterschapsbelasting overigens steeds gestegen. Volgens onderzoek van RTL Nieuws en onderzoeksinstituut Coelo met gemiddeld 4,5% sinds 2019. Waterschap Hollandse Delta verwacht de belasting voor 2024 met 7,1% te moeten verhogen. Nu betaal je in Dordrecht voor een meerpersoonshuishouden met koopwoning 359 euro. Voor 2024 zou dat 384 euro worden, 25 euro meer dus.

Frank van Oorschot, heemraad financiën, geeft aan: "Het is de eerste begroting van het nieuwe college na de waterschapsverkiezing van maart dit jaar. Op basis van het bestuursakkoord hebben we stevige en weloverwogen keuzes gemaakt. Daarbij houden we rekening met de grote maatschappelijke opgaven die voor ons liggen, zoals dijkversterking (klimaatscenario’s), verbeterde zuivering van afvalwater, waterberging en water vasthouden, verbeteren van de waterkwaliteit en het op goed op orde houden van onze wegen. Dat kunnen we als waterschap niet alleen en daarom gaan we de relaties met onze (potentiële) samenwerkingspartners de komende periode nog verder uitbouwen.”

Focus op uitvoering en gezond financieel beleid
Het college legt voor 2024 de focus op de uitvoering van eerder vastgestelde beleid voor bijvoorbeeld waterbeheer, wegenbeheer en groenbeleid. Nieuw beleid, zoals water en bodem sturend laten zijn bij de inrichting van het gebied, wordt direct in de uitvoering meegenomen.

Heemraad Van Oorschot: “Om in de toekomst gesteld te staan voor de uitdagingen die de klimaatveranderingen met zich meebrengen, moeten we overgaan tot concrete uitvoering van de beleidsplannen. Daarom heeft het college voor volgend jaar 86 miljoen euro aan investeringen in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn de gevolgen van toenemende kosten voor energie en grondstoffen, inflatie en oplopende rente ook merkbaar bij het waterschap. Dit alles heeft zijn weerslag op de tarieven voor de waterschapsbelasting voor het jaar 2024. Door gebruik te maken van reserves die we de afgelopen jaren hebben gevormd, kunnen we de verhoging van de belastingopbrengst in 2024 beperkt houden tot 7,1%. De inkomsten en uitgaven in de begroting 2024 zijn gebaseerd op gezond financieel beleid. Waar mogelijk maken we gebruik van externe financiering. Het college wil de uitwerking van de begroting op een gedegen en nuchtere manier oppakken.”

De begroting moet nog officieel worden goedgekeurd. In de vergadering van het bestuur op 23 november 2023 wordt er een besluit genomen en daarmee ook over de hoogte van de waterschapsbelasting.

RTV Dordrecht sprak kortgeleden met Anne Mollema. Hij is een van de bestuursleden van Waterschap Hollandse Delta en vertelde wat zijn werk eigenlijk inhoudt.

Lees meer over:

Waterschap Hollandse Delta|

Meest gelezen

Binnenkijken bij Bellevue: na jaren stilstand valt dit het meest op

Joris Gemen | Redactie Streek 56 | 11 jul 2024 08:30

Peter van der Velden terug om tijdelijk op Dordt te passen

Redactie Streek 56 | 10 jul 2024 11:37

Lees ook

Bevers kosten Waterschap Hollandse Delta al ruim twee ton dit jaar

De opmars van de bever in Nederland vordert gestaag. Dertig jaar geleden werd de uitgestorven diers...

Waterschap Hollandse Delta doet aangifte tegen Chemours

Waterschap Hollandse Delta doet aangifte tegen chemiebedrijf Chemours. Het waterschap wil vervolging...

Op pad met de Dordtse bestuurder die het water op ons eiland managet

Op 15 maart jongstleden mocht Nederland naar de stembus voor de gemeenteraads- en waterschapsverkiez...

Dordtenaar Anne Mollema vertelt over zijn functie bij waterschap Hollandse Delta

Er wordt deze week veel aandacht besteed aan het water. Zo werd woensdag de vloedschottentest uitgev...

Extra regels waterschap voor PFAS-grondwater

In aanvulling op landelijke wetgeving stelt waterschap Hollandse Delta extra voorwaarden aan opgepom...

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Hollandse Delta

707.367 kiezers hebben afgelopen woensdag hun stem uitgebracht tijdens de waterschapsverkiezingen vo...